Problem z dzikami


 Zwierzęta dziko żyjące coraz odważniej wkraczają na tereny miejskie oraz bytują w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich. Obecność dzików w ogrodach działkowych może powodować i często powoduje znaczne szkody. Nasuwa się pytanie kto jest właścicielem i odpowiada za te zwierzęta i czy działkowcy mogą liczyć na odszkodowanie za straty poniesione w wyniku żerowania dzików?

 

Zgodnie z polskim prawem dziki, jak i wszystkie zwierzęta łowne, są własnością Państwa Polskiego. Ustawa Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz.67 z późn. zm.) w art. 45 ust. 3 stanowi, że w  przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzę, starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim może wydać decyzję o odłowie z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym.

 

Pomimo że redukcji populacji dzików dokonuje się na terenach produkcyjnych i użyteczności publicznej, prowadzenie odstrzału dzików na terenie ogrodów działkowych położonych w miastach nie jest możliwe ze względu na przepisy prawa miejscowego wynikające z bliskiej odległości od ulic i zabudowań mieszkalnych. Z kolei przeszkodą do realizacji ewentualnej decyzji o odłowie zwierząt jest brak wystarczającej ilości dostępnych odłowni o odpowiednich rozmiarach. Ponadto aktualnie (w związku z zagrożeniem ASF) nie wykonuje się odłowu dzików i ich relokacji, a wyłącznie odłów z uśmierceniem.

 

Tym niemniej w przypadku napotkania dzikich zwierząt w ogrodach działkowych należy reagować. Zgłoszenie pojawienia się dzików dokonuje się pod numerem telefonu 986. Straż  Miejska weryfikuje zgłoszenie na miejscu i przekazuje do właściwego organu W każdym mieście jest przyjęty schemat powiadamiania jednostek w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt.
Na terenie Miasta Lublin wygląda to następująco:

 

 

Na stronach internetowych samorządów znajdują się opublikowane zasady postępowania w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt oraz schematy powiadamiania określonych jednostek o tej sytuacji. Warto poznać jak ta procedura wygląda w różnych miastach.

 

Niestety według ustawy o ochronie przyrody działkowcom nie przysługuje odszkodowanie za straty z powodu zniszczenia upraw przez dziki (Art. 126. ust. 6 pkt 1 (Dz.U.2020.55)). Takie odszkodowanie przewidziane jest wyłącznie dla rolników (właścicieli lub posiadaczy gruntów), prowadzących produkcję rolną. W sytuacji gdy ogród działkowy znajduje się na terenie wyłączonym z obwodu łowieckiego, działkowcy mogą wystąpić do sejmiku wojewódzkiego, który przy podjęciu określonych procedur może takie odszkodowanie wypłacić (jednak nie musi). Biorąc pod uwagę prawo własności składników majątkowych w tym nasadzeń znajdujących się na działce w ROD (Art. 30. pkt 2 ustawy o rod (Dz.U.2017.2176)), działkowiec może domagać się przyznania odszkodowania za zniszczenie roślin trwałych przez zwierzęta dziko żyjące również na drodze sądowej.

 

Anna Ewa Michowska


Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.