Uchwała KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowis


UCHWAŁA NR 4/XXX/2015

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Krajowa Rada stwierdza, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są ważnym źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają możliwość skorzystania rodzinne ogrody działkowe. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na szeroko rozumianą ochronę środowiska, w tym przywracanie różnorodności biologicznej oraz edukację ekologiczną.

W związku z tym, Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne, aby:

  1. Okręgowe zarządy PZD wraz z  zarządami ROD dokładnie zapoznały się z programami dofinansowania udzielanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w  zależności od miejsca położenia ROD.
  2. Na podstawie dokonanych ustaleń, okręgowe zarządy PZD wraz z zarządami ROD dokonały wyboru programu, z  którego będzie można pozyskać środki finansowe.
  3. Po dokonaniu wyboru programu, który najlepiej będzie odpowiadał potrzebom i możliwościom ROD, Okręgowe Zarządy wraz z zarządami ROD poprzez złożenie wniosku zainicjowały procedurę uzyskania środków z NFOŚiGW lub WFOŚiGW, a następnie zrealizowały przedsięwzięcie i je rozliczyły.

Oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z opisem postępowania przy ubieganiu się o dofinansowanie i wykazem danych kontaktowych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

            I WICEPREZES                                              PREZES

/-/Tadeusz JARZĘBAK                      /-/Eugeniusz KONDRACKI

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r.

 


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.