Dyżury telefoniczne – KORONAWIRUS


 

1.     Czy możemy w okresie epidemicznym korzystać z ogródków działkowych.

Nie ma zakazu przebywania na działkach, Rodzinne Ogrody Działkowe są otwarte dla działkowców. Można korzystać z działek, uprawiać je, ale pod warunkiem zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim rozsądku.

Krajowy Zarząd PZD wprowadził szereg ograniczeń i obostrzeń w dostępie do terenów ogrodowych, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród działkowców.

Wyłączono z użytku tereny wspólne ROD oraz infrastrukturę ogrodową m.in. place zabaw, siłownie plenerowe i inne obiekty ogrodowe. Z alei ogrodowych można korzystać tylko w celu dotarcia do swojej działki.

Przebywając na terenie ogólnodostępnym w ogrodzie należy stosować się do zaleceń powszechnie obowiązujących tzn. zakrywanie ust i nosa, rękawiczki, płyny odkażające, zachowanie dystansu, unikanie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami.

2.     Ile osób może przebywać na działce?

Przepisy Związkowe nie określają wprost ile osób może przebywać na działce. Określają natomiast, kto może przebywać w ROD i na działkach rodzinnych.

Ograniczenie w zakresie pobytu w ogrodzie i na działce wprowadza Uchwała Krajowego Zarządu PZD do grona działkowców i jego najbliższych. Ograniczenie to jest spójne z zakazami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów.

Do grona osób najbliższych zalicza się: małżonka działkowca, rodziców, dzieci, rodzeństwo, konkubentów działkowca i ich osoby najbliższe.

3.     Czy można grillować w ogródkach działkowych?

W okresie epidemii niezbędnym działaniem nie jest urządzanie grilla i stosując się do obowiązujących  ograniczeń zaleca się powstrzymanie od tego typu aktywności.

4.     Czy na działce nosimy maseczki i rękawiczki?

Maseczki i rękawiczki w ROD obowiązują na terenie ogólnodostępnym (parking, aleja ogrodowa). Natomiast na terenie działki rodzinnej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Jednakże i tutaj również zalecałabym ostrożność i stosowanie również środków ograniczających możliwość zakażenia wirusem.

 

5.     Czy wolno przeprowadzać remonty?

W okresie epidemicznym pobyt na działce należy ograniczyć wyłącznie do wykonania prac niezbędnych i pilnych. Jeżeli remont należy do prac pilnych to może być przeprowadzony. Jednakże zalecałabym powstrzymanie się od podejmowania tego typu działań do czasu zniesienia ograniczeń i obostrzeń obowiązujących w ogrodach.

 

6.     Czy oprócz rodziny możemy zapraszać znajomych?

W ROD obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca. Oznacza to, że z zaproszeniem znajomych musimy poczekać do czasu zniesienia wprowadzonych obostrzeń.

 

7.     Czego nie można robić na działce w okresie epidemicznym?

Przede wszystkim nie należy wykonywać prac porządkowych i ogrodniczych, które nie są pilne i niezbędne.

Nie należy nawiązywać bezpośrednich kontaktów sąsiedzkich i z innymi działkowcami.

Nie należy zapraszać znajomych i innych osób spoza najbliższej rodziny.

Należy również powstrzymać się od grillowania i organizowania imprez rodzinnych, epidemia to nie czas na takie rozrywki.

Unikajmy zachowań, które mogą nas i innych działkowców narazić na utratę zdrowia, a nawet życia oraz stać się pretekstem do podważenia bezpieczeństwa na działkach, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zamknięcia ROD.

Zaleca się korzystanie z działek w sposób odpowiedzialny, racjonalnie i z rozsądkiem, by uprawianie działek było nie tylko przyjemne, ale i bezpieczne.

 

8.     Czy możemy na ogródku działkowym hodować zwierzęta np. Króliki, trzymać psa.

Regulamin ROD dopuszcza z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych chów królików, jeżeli przepisy prawa miejscowego nie stanowią inaczej.  Dopuszczalną liczbę zwierząt określa Zarząd ROD. Pomieszczenia dla zwierząt, stanowią integralną część altany działkowej i wliczane są do jej normatywnej powierzchni. Trzeba również pamiętać, że działkowiec odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt.

Obowiązuje zakaz wprowadzania i trzymania na terenie ROD  psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

9.     Czy straż miejska lub policja może nas ukarać mandatem na terenie działki.

Z powodu pobytu na terenie działki w czasie epidemii działkowiec nie zostanie ukarany mandatem.

Natomiast jak naruszy prawo i nie będzie stosował obowiązujących  ograniczeń i obostrzeń np. na jego działce będą przebywały nieuprawnione osoby może zostać ukarany mandatem.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie


Porady Ogrodnicze


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.


Ściółkujemy! - 2022-05-13

 

Ściółkowanie jest jedną z najprostszych oraz najmniej pracochłonnych  form pielęgnacji gleby oraz roślin. Ten zabieg oddziałuje zarówno na właściwości gleby, jak i kondycję roślin.