Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Lublin


 

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań mających na celu rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, zlokalizowanych na obszarze miasta Lublin.

Miasto na ten cel w 2020 roku przeznacza 1 milion złotych.

Stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na obszarze miasta Lublin, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na realizację zadań służących rozwojowi ROD na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ROD.

Nabór projektów trwa do 21 lutego 2020. Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie później niż do dnia 30.11.2020 roku.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej osobiście w: sekretariacie Biura Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, pokój 107 w godzinach 7.30 – 15.30; Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin; za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wersji papierowej do Urzędu Miasta Lublin – ostateczny termin to 21 lutego 2020r. do godz.15:30).

Dodatkowych informacji w zakresie procedury składania wniosków udziela Biuro Partycypacji Społecznej pod numerem telefonu: 81 466 25 53.

 

Uchwała nr 350/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań.

 

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie konkursowe oraz wniosek o udzielnie dotacji (do pobrania).

Pliki do pobrania

 
Otwarty konkurs ofert dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.odt
Otwarty konkurs ofert dla Rodzinnych Ogródków Działkowych
 
Wniosek o udzielenie dotacji ROD.odt
Wniosek o udzielenie dotacji ROD

Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.