Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Lublin


 

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań mających na celu rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, zlokalizowanych na obszarze miasta Lublin.

Miasto na ten cel w 2020 roku przeznacza 1 milion złotych.

Stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na obszarze miasta Lublin, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na realizację zadań służących rozwojowi ROD na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ROD.

Nabór projektów trwa do 21 lutego 2020. Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie później niż do dnia 30.11.2020 roku.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej osobiście w: sekretariacie Biura Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, pokój 107 w godzinach 7.30 – 15.30; Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin; za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wersji papierowej do Urzędu Miasta Lublin – ostateczny termin to 21 lutego 2020r. do godz.15:30).

Dodatkowych informacji w zakresie procedury składania wniosków udziela Biuro Partycypacji Społecznej pod numerem telefonu: 81 466 25 53.

 

Uchwała nr 350/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań.

 

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie konkursowe oraz wniosek o udzielnie dotacji (do pobrania).

Pliki do pobrania

 
Otwarty konkurs ofert dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.odt
Otwarty konkurs ofert dla Rodzinnych Ogródków Działkowych
 
Wniosek o udzielenie dotacji ROD.odt
Wniosek o udzielenie dotacji ROD

Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.