Powstał Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie


Od dnia 01 czerwca 2019 r. zgodnie z podjętą przez Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie uchwałą rozpoczął pracę pierwszy w okręgu lubelskim Ośrodek Finansowo-Księgowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Ośrodek Finansowo-Księgowy funkcjonuje na terenie biura Okręgu PZD w Lublinie, wyposażony jest w niezbędny sprzęt techniczny i informatyczny przeznaczony do obsługi księgowej ROD.

Odbyło się już pierwsze spotkanie Prezesów i Członków Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z którymi zostały zawarte indywidualne porozumienia w sprawie przystąpienia do OFK. Prezes Okręgu, Dyrektor biura oraz Główna księgowa OZ udzielali szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania związane z organizacją pracy ośrodka. W swoich wypowiedziach podkreślili, że nowo powołany OFK zapewnia prawidłowe realizowanie przez Rodzinne Ogrody Działkowe Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD, jak również zapewnia prowadzenie ewidencji księgowej i polityki finansowej ROD zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Obecni na spotkaniu członkowie ogrodowych organów statutowych zgodnie przyznali, że doradztwo i pomoc w zakresie stosowania prawa finansowego jaką oferuje OFK jest ogromnym ułatwieniem pracy i spełnia ich oczekiwania.

Zapraszamy Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu lubelskiego, które jeszcze nie podjęły decyzji o przystąpieniu do ośrodka o rozważenie takiej możliwości.  

Jest to pierwszy, ale nie ostatni taki ośrodek w Okręgu PZD w Lublinie.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie


 

 


Galeria

Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.