Powstał Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie


Od dnia 01 czerwca 2019 r. zgodnie z podjętą przez Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie uchwałą rozpoczął pracę pierwszy w okręgu lubelskim Ośrodek Finansowo-Księgowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Ośrodek Finansowo-Księgowy funkcjonuje na terenie biura Okręgu PZD w Lublinie, wyposażony jest w niezbędny sprzęt techniczny i informatyczny przeznaczony do obsługi księgowej ROD.

Odbyło się już pierwsze spotkanie Prezesów i Członków Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z którymi zostały zawarte indywidualne porozumienia w sprawie przystąpienia do OFK. Prezes Okręgu, Dyrektor biura oraz Główna księgowa OZ udzielali szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania związane z organizacją pracy ośrodka. W swoich wypowiedziach podkreślili, że nowo powołany OFK zapewnia prawidłowe realizowanie przez Rodzinne Ogrody Działkowe Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD, jak również zapewnia prowadzenie ewidencji księgowej i polityki finansowej ROD zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Obecni na spotkaniu członkowie ogrodowych organów statutowych zgodnie przyznali, że doradztwo i pomoc w zakresie stosowania prawa finansowego jaką oferuje OFK jest ogromnym ułatwieniem pracy i spełnia ich oczekiwania.

Zapraszamy Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu lubelskiego, które jeszcze nie podjęły decyzji o przystąpieniu do ośrodka o rozważenie takiej możliwości.  

Jest to pierwszy, ale nie ostatni taki ośrodek w Okręgu PZD w Lublinie.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie


 

 


Galeria

Kącik ogrodniczy


Kupujemy kompostownik - 2020-03-27

 

Początek sezonu wegetacyjnego sprzyja unowocześnianiu ogrodu i wprowadzaniu nowych rozwiązań uławiających prace na działce. Warto poświęcić ten czas na wybór odpowiedniego kompostownika. Korzyści płynące z wytwarzania kompostu oraz możliwości jego wykorzystywania  w ogrodzie są powszechnie znane. Należy jednak podkreślić proekologiczne walory kompostowania materii organicznej pochodzącej z działki, która zamiast trafić do śmietnika, włączana jest w cykl przemiany w jeden z najlepszych i najtańszych nawozów organicznych jakim jest kompost.


Czas na dobry plan - 2020-03-19

 

Ostatnie zdarzenia w kraju i na świecie, wywołują duży niepokój. Konieczność ograniczenia przemieszczania się i zalecenia aby pozostać w domach, to aktualnie najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się  choroby. Niech to nie będzie czas zmarnowany.

Niebawem wrócimy do naszych ogrodów z szumiącą już na parapetach rozsadą i nasionami, coraz mocniej utwierdzeni w przekonaniu, jak cenne jest posiadanie własnych plonów.

Już teraz wato przygotować dobry plan

na ogród pełen ekologicznych warzyw.


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.