Powstał Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie


Od dnia 01 czerwca 2019 r. zgodnie z podjętą przez Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie uchwałą rozpoczął pracę pierwszy w okręgu lubelskim Ośrodek Finansowo-Księgowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Ośrodek Finansowo-Księgowy funkcjonuje na terenie biura Okręgu PZD w Lublinie, wyposażony jest w niezbędny sprzęt techniczny i informatyczny przeznaczony do obsługi księgowej ROD.

Odbyło się już pierwsze spotkanie Prezesów i Członków Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z którymi zostały zawarte indywidualne porozumienia w sprawie przystąpienia do OFK. Prezes Okręgu, Dyrektor biura oraz Główna księgowa OZ udzielali szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania związane z organizacją pracy ośrodka. W swoich wypowiedziach podkreślili, że nowo powołany OFK zapewnia prawidłowe realizowanie przez Rodzinne Ogrody Działkowe Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD, jak również zapewnia prowadzenie ewidencji księgowej i polityki finansowej ROD zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Obecni na spotkaniu członkowie ogrodowych organów statutowych zgodnie przyznali, że doradztwo i pomoc w zakresie stosowania prawa finansowego jaką oferuje OFK jest ogromnym ułatwieniem pracy i spełnia ich oczekiwania.

Zapraszamy Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu lubelskiego, które jeszcze nie podjęły decyzji o przystąpieniu do ośrodka o rozważenie takiej możliwości.  

Jest to pierwszy, ale nie ostatni taki ośrodek w Okręgu PZD w Lublinie.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie


 

 


Galeria

Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.