Powstaje Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie


 

Na terenie biura Okręgu PZD w Lublinie powstaje Ośrodek Finansowo-Księgowy.

Podstawowym celem powołania OFK jest wsparcie Zarządów ROD w realizowaniu i stosowaniu zarówno prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów związkowych.

Propozycja przystąpienia do OFK skierowana jest do wszystkich Zarządów ROD, a szczególnie dedykowana jest ogrodom, które jeszcze nie posiadają biur, dostępu do internetu oraz nie zatrudniają wykwalifikowanych pracowników.

Ośrodek Finansowo-Księgowy zapewnia profesjonalną obsługę księgową i daje pewność, że sporządzona dokumentacja ogrodowa będzie spełniała wymogi przewidziane prawem.

Założeniem Związku jest, aby wszystkie ogrody w niedługim okresie korzystały z programu DGCS PZD System. Opracowany program uwzględnia specyfikę działalności ROD.

W obecnych czasach prowadzenie finansów ogrodu staje się coraz większym wyzwaniem. Zmieniające się przepisy oraz restrykcyjne prawo niejednokrotnie prowadzi do powstania wielu niezgodności.

W celu zapewnienia prawidłowej działalności finansowo-księgowej ROD

Zapraszamy

 Zarządy ROD do przystępowania do tworzonego w Okręgu PZD w Lublinie

pierwszego Ośrodka Finansowo-Księgowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Okręgu PZD w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 15 lok. 3 lub pod numerem telefonu 81 532 72 52.

 

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie


Kącik ogrodniczy


Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe - 2019-06-11

 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.