Powstaje Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie


 

Na terenie biura Okręgu PZD w Lublinie powstaje Ośrodek Finansowo-Księgowy.

Podstawowym celem powołania OFK jest wsparcie Zarządów ROD w realizowaniu i stosowaniu zarówno prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów związkowych.

Propozycja przystąpienia do OFK skierowana jest do wszystkich Zarządów ROD, a szczególnie dedykowana jest ogrodom, które jeszcze nie posiadają biur, dostępu do internetu oraz nie zatrudniają wykwalifikowanych pracowników.

Ośrodek Finansowo-Księgowy zapewnia profesjonalną obsługę księgową i daje pewność, że sporządzona dokumentacja ogrodowa będzie spełniała wymogi przewidziane prawem.

Założeniem Związku jest, aby wszystkie ogrody w niedługim okresie korzystały z programu DGCS PZD System. Opracowany program uwzględnia specyfikę działalności ROD.

W obecnych czasach prowadzenie finansów ogrodu staje się coraz większym wyzwaniem. Zmieniające się przepisy oraz restrykcyjne prawo niejednokrotnie prowadzi do powstania wielu niezgodności.

W celu zapewnienia prawidłowej działalności finansowo-księgowej ROD

Zapraszamy

 Zarządy ROD do przystępowania do tworzonego w Okręgu PZD w Lublinie

pierwszego Ośrodka Finansowo-Księgowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Okręgu PZD w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 15 lok. 3 lub pod numerem telefonu 81 532 72 52.

 

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie


Kącik ogrodniczy


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.


O świadomości znaczenia ogrodnictwa działkowego - 2019-01-11

Niebezpieczną tendencją i ogromnym zaniedbaniem jest przekształcanie ogrodów działkowych w przestrzenie rekreacyjne i całkowite zaniechanie upraw ogrodniczych. Przeniesienie życia towarzyskiego na teren ogrodów i wykorzystywanie działek w rodzinnych ogrodach działkowcach wyłącznie do celów rozrywkowych, znacznie obniża jakość spędzanego czasu w ogrodzie i wpływa niekorzystnie na relacje międzysąsiedzkie. Takie zubożenie funkcji ogrodu kłuci się z tradycją ogrodnictwa działkowego.