Powstaje Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie


 

Na terenie biura Okręgu PZD w Lublinie powstaje Ośrodek Finansowo-Księgowy.

Podstawowym celem powołania OFK jest wsparcie Zarządów ROD w realizowaniu i stosowaniu zarówno prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów związkowych.

Propozycja przystąpienia do OFK skierowana jest do wszystkich Zarządów ROD, a szczególnie dedykowana jest ogrodom, które jeszcze nie posiadają biur, dostępu do internetu oraz nie zatrudniają wykwalifikowanych pracowników.

Ośrodek Finansowo-Księgowy zapewnia profesjonalną obsługę księgową i daje pewność, że sporządzona dokumentacja ogrodowa będzie spełniała wymogi przewidziane prawem.

Założeniem Związku jest, aby wszystkie ogrody w niedługim okresie korzystały z programu DGCS PZD System. Opracowany program uwzględnia specyfikę działalności ROD.

W obecnych czasach prowadzenie finansów ogrodu staje się coraz większym wyzwaniem. Zmieniające się przepisy oraz restrykcyjne prawo niejednokrotnie prowadzi do powstania wielu niezgodności.

W celu zapewnienia prawidłowej działalności finansowo-księgowej ROD

Zapraszamy

 Zarządy ROD do przystępowania do tworzonego w Okręgu PZD w Lublinie

pierwszego Ośrodka Finansowo-Księgowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Okręgu PZD w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 15 lok. 3 lub pod numerem telefonu 81 532 72 52.

 

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.