Zasady wycinania drzew w rodzinnych ogrodach działkowych


 

Zasady usuwania drzew z terenu rodzinnych ogrodów działkowych regulują przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody[1]. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty gdy ogród leży na terenie należącym do gminy.

Uzyskanie zezwolenia wymagane jest w przypadku potrzeby usunięcia ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat.

 

Bez formalności można usuwać drzewa lub krzewy:

1)    owocowe (bez względu na wiek);

2)    ozdobne, których wiek nie przekracza 10 lat.

 

Jeżeli usuwane drzewo lub krzew znajduje się na terenie działki, wniosek do odpowiedniego organu administracji publicznej o zezwolenie na wycinkę składa działkowiec, ponieważ zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych[2] jest on właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce.

W tym przypadku rola zarządu ogrodu sprowadza się wyłącznie do potwierdzenia prawa do działki osoby zainteresowanej wycinką. Dokumentem potwierdzającym prawo do działki jest Wypis z Ewidencji Działek w ROD wydawany zgodnie z Uchwałą Nr 255/2014 Prezydium KR PZD z dnia 30.12.2014 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD[3].

 

            Jeżeli drzewo lub krzew znajduje się na  terenie ogólnym ogrodu, o wydanie zezwolenia występuje Zarząd ROD.

 

AEM[1] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z póz. zm.            

[2] Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dn. 13 grudnia 2013 r.

[3]  Biuletyn Informacyjny 1/2015/Nr 263

 


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.