Zasady wycinania drzew w rodzinnych ogrodach działkowych


 

Zasady usuwania drzew z terenu rodzinnych ogrodów działkowych regulują przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody[1]. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty gdy ogród leży na terenie należącym do gminy.

Uzyskanie zezwolenia wymagane jest w przypadku potrzeby usunięcia ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat.

 

Bez formalności można usuwać drzewa lub krzewy:

1)    owocowe (bez względu na wiek);

2)    ozdobne, których wiek nie przekracza 10 lat.

 

Jeżeli usuwane drzewo lub krzew znajduje się na terenie działki, wniosek do odpowiedniego organu administracji publicznej o zezwolenie na wycinkę składa działkowiec, ponieważ zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych[2] jest on właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce.

W tym przypadku rola zarządu ogrodu sprowadza się wyłącznie do potwierdzenia prawa do działki osoby zainteresowanej wycinką. Dokumentem potwierdzającym prawo do działki jest Wypis z Ewidencji Działek w ROD wydawany zgodnie z Uchwałą Nr 255/2014 Prezydium KR PZD z dnia 30.12.2014 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD[3].

 

            Jeżeli drzewo lub krzew znajduje się na  terenie ogólnym ogrodu, o wydanie zezwolenia występuje Zarząd ROD.

 

AEM[1] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z póz. zm.            

[2] Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dn. 13 grudnia 2013 r.

[3]  Biuletyn Informacyjny 1/2015/Nr 263

 


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.