Zasady wycinania drzew w rodzinnych ogrodach działkowych


 

Zasady usuwania drzew z terenu rodzinnych ogrodów działkowych regulują przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody[1]. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty gdy ogród leży na terenie należącym do gminy.

Uzyskanie zezwolenia wymagane jest w przypadku potrzeby usunięcia ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat.

 

Bez formalności można usuwać drzewa lub krzewy:

1)    owocowe (bez względu na wiek);

2)    ozdobne, których wiek nie przekracza 10 lat.

 

Jeżeli usuwane drzewo lub krzew znajduje się na terenie działki, wniosek do odpowiedniego organu administracji publicznej o zezwolenie na wycinkę składa działkowiec, ponieważ zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych[2] jest on właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce.

W tym przypadku rola zarządu ogrodu sprowadza się wyłącznie do potwierdzenia prawa do działki osoby zainteresowanej wycinką. Dokumentem potwierdzającym prawo do działki jest Wypis z Ewidencji Działek w ROD wydawany zgodnie z Uchwałą Nr 255/2014 Prezydium KR PZD z dnia 30.12.2014 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD[3].

 

            Jeżeli drzewo lub krzew znajduje się na  terenie ogólnym ogrodu, o wydanie zezwolenia występuje Zarząd ROD.

 

AEM[1] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z póz. zm.            

[2] Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dn. 13 grudnia 2013 r.

[3]  Biuletyn Informacyjny 1/2015/Nr 263

 


Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.