Dodatek specjalny o działkowcach w Dzienniku Gazecie Prawnej


           Informujemy, że w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się dodatek zatytułowany „Ogrody Działkowe w Niebezpieczeństwie”. Znaleźć tam można m.in. zapis debaty na temat obecnej sytuacji Związku oraz działań, jakie podejmowane są przez zjednoczone środowisko działkowców w obronie ustawy, którą zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
 
           Już 28 czerwca rozstrzygać się będą dalsze losy działkowców. Za co atakuje się ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych? Komu ona przeszkadza?Czy ustawa o ROD z 2005r. jest potrzebna? Czy dochodzi do konfliktów między działkowcami a samorządowcami? Na te i  inne pytania szczegółowo odpowiadają uczestnicy debaty: Eugeniusz Kondracki - Prezes Polskiego Związku Działkow­ców, Izabela Ożegalska - prezes Okręgowego Zarządu PZD w Łodzi, Tomasz Terlecki - radca prawny, Bartłomiej Piech - radca prawny, Andrzej Wosik - prezes Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie, Janusz Piechociński – poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Matyjaszczyk - prezydent miasta Częstochowy i Romuald Kazimierz Ajchler – poseł Sojuszu Lewicy Demokra­tycznej. Oprócz zapisu debaty, na łamach dodatku DGP, znaleźć można szczegółową analizę na temat tego, co stanie się z polskim ogrodnictwem i działkowcami jeśli ustawa zostanie uchylona. Dodatek specjalny zakończony jest artykułem poświęconym kontroli ogrodów przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Raport ten, przygotowany w  sposób daleko odbiegający od rzetelności i rzeczywistości, jest obecnie wykorzystywany jako główny argument przeciwko działkowcom, ogrodom i  Związkowi, a fałszywe stwierdzenia o „bałaganie w ogrodach” do dziś pokutują w mediach. Analiza tego raportu nie pozostawia złudzeń, że jest to tylko kolejny, zafałszowany dokument służący do realizacji z góry określonych celów.
 
            Zachęcamy do czytania dodatku specjalnego, który dziś ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 
Załącznik plikowy do pobrania
 

8_dzialkowcy.pdf


Kącik ogrodniczy


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.