Interpelacja poselska ws. zmiany przepisów dotyczących altan


Poseł na Sejm RP                                                                             Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
Zbigniew Chmielowiec   
Klub Parlamentarny PiS


                                                                   Sz. P.
                                                                   Ewa Kopacz
                                                                   Marszałek Sejmu RP


Na podstawie art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu RP składamy na ręce Pani Marszałek interpelację w sprawie zmiany przepisów dotyczących altan na ogrodach działkowych do Wicepremier - Minister Infrastruktury i Rozwoju.

                                                                                                                      Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP


Poseł na Sejm RP                                                                             Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
Zbigniew Chmielowiec
Klub Parlamentarny PiSSz. P.
Elżbieta Bieńkowska
Wicepremier - Minister Infrastruktury i RozwojuSzanowna Pani Premier! Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 191 – 193 regulaminu Sejmu zwracam się do Pani Premier w sprawie zmiany przepisów dotyczących altan na ogrodach działkowych.
Niemal milion altan znajdujących się na ogrodach działkowych będzie przeznaczona do likwidacji. Wszystko przez brak definicji „altany działkowej” w nowej ustawie o ROD. Do tej pory przepisy nie precyzowały, czym jest altana ogrodowa, dlatego też działkowcy budowali je w formie małych domków przeznaczonych na przechowywanie narzędzi, ale zgodnych z precyzyjnie określonymi wymiarami.
Konsekwencją braku szczegółowych uregulowań prawnych w  kwestii altan w ogrodach działkowych są zapadające kolejne wyroki sądów, nakazujące ich rozbiórkę. W dniu 9 stycznia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że „pod pojęciem altany należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczonej do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem”. W związku z tym większość obiektów wzniesionych przez działkowców nie podlega tej definicji i może zostać uznana za samowolę budowlaną.
Przygotowany przez PZD projekt nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i  prawa budowlanego zakłada, że obiekty wznoszone przez działkowców na terenie rodzinnego ogrodu działkowego będą określane mianem „altany działkowej”. Definiowana ma ona być, jako wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m  kw. oraz wysokości do 5 m przy dachu spadzistym, bądź do 4 m przy dachu płaskim. Ponadto przepisy prawa budowlanego mają dalej przewidywać, że budowa altany nie wymaga zgłoszenia, a także pozwolenia oraz chroni obiekty zbudowane dotychczas.
W związku z powyższym proszę Panią Premier o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Czy Pani Premier poprze przygotowany przez PZD projekt nowelizacji ustawy?
Czy widzi Pani potrzebę niezwłocznego uregulowania prawnego w sprawie altan działkowych?
Jakie zmiany planuje wprowadzić Pani Resort w poruszonej kwestii?

Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.