Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim III Posiedzenia Krajowej Rady PZD


       W Polskim Związku Działkowców od początku roku odbywają się liczne posiedzenia, narady, zebrania. 28 maja
w Warszawie odbyło  się trzecie w  obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Ponieważ wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym posiedzenie zdominował temat obrony Ustawy o ROD. Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz omówił działania, które w obronie Ustawy podejmują Okręgowe Zarządy, rodzinne ogrody działkowe oraz pojedynczy działkowcy. Prezes PZD przypomniał, że na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy działkowcy wysłali ponad tysiąc trzysta listów do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, ponad  sześćset listów do Premiera Donalda Tuska oraz  setki listów do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka i  parlamentarzystów.
„Liczba listów jest najlepszym potwierdzeniem tego, że Ustawa o ROD cieszy się poparciem działkowców, sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu ogrodów, dlatego powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie” – zaznaczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Po dyskusji, w której uczestnicy posiedzenia przedstawiali własne oceny oraz propozycje działań struktur Związku na najbliższe tygodnie, ustalono kierunki postępowania oraz konkretne zadania dla okręgów. Członkowie Krajowej Rady przyjęli następujące dokumenty:

 

- Ulotkę „Działkowcy walczcie o swoje prawa. Brońcie swojej Ustawy”;


- Apel do wszystkich zarządów ROD i wszystkich działkowców w sprawie tygodnia protestu polskich działkowców;


-  Apel zachęcający wszystkich członków PZD do obrony dorobku Zielonej Rzeczpospolitej;


- List do zarządów i komisji statutowych w ROD;


-  Stanowisko w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych;

 

   List do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz  w sprawie zmiany reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.  

(mz)


Kącik ogrodniczy


Kupujemy kompostownik - 2020-03-27

 

Początek sezonu wegetacyjnego sprzyja unowocześnianiu ogrodu i wprowadzaniu nowych rozwiązań uławiających prace na działce. Warto poświęcić ten czas na wybór odpowiedniego kompostownika. Korzyści płynące z wytwarzania kompostu oraz możliwości jego wykorzystywania  w ogrodzie są powszechnie znane. Należy jednak podkreślić proekologiczne walory kompostowania materii organicznej pochodzącej z działki, która zamiast trafić do śmietnika, włączana jest w cykl przemiany w jeden z najlepszych i najtańszych nawozów organicznych jakim jest kompost.


Czas na dobry plan - 2020-03-19

 

Ostatnie zdarzenia w kraju i na świecie, wywołują duży niepokój. Konieczność ograniczenia przemieszczania się i zalecenia aby pozostać w domach, to aktualnie najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się  choroby. Niech to nie będzie czas zmarnowany.

Niebawem wrócimy do naszych ogrodów z szumiącą już na parapetach rozsadą i nasionami, coraz mocniej utwierdzeni w przekonaniu, jak cenne jest posiadanie własnych plonów.

Już teraz wato przygotować dobry plan

na ogród pełen ekologicznych warzyw.


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.