Posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie


      W dniu 15.05.2012 r. odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie. Prowadzący zebranie Prezes OZ Pan Stanisław Chodak powitał gości oraz członków Okręgowego Zarządu. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa. Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja PZD w związku ze zbliżającym się terminem rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Przedstawiciel Krajowej Rady zakreślił plan działania w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach dziadkowych oraz odpowiadał na liczne pytania zgromadzonych.

       Zebrani opracowali wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obrony praw działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych oraz list skierowany do gremium sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie w kontekście informacji o wyznaczeniu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.
      W dalszej części posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie za 2011 r. oraz plan pracy na rok 2012 r. Uszczegółowiono również działania w zakresie wdrażania programu modernizacji działek w ogrodach rejonu lubelskiego.
Wszystkie uchwały przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków zostały przyjęte jednogłośnie.
                                                                 
Prezes OZ PZD w Lublinie
                                                                    Stanisław Chodak

 


Pliki do pobrania

Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.