Posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie


      W dniu 15.05.2012 r. odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie. Prowadzący zebranie Prezes OZ Pan Stanisław Chodak powitał gości oraz członków Okręgowego Zarządu. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa. Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja PZD w związku ze zbliżającym się terminem rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Przedstawiciel Krajowej Rady zakreślił plan działania w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach dziadkowych oraz odpowiadał na liczne pytania zgromadzonych.

       Zebrani opracowali wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obrony praw działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych oraz list skierowany do gremium sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie w kontekście informacji o wyznaczeniu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.
      W dalszej części posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie za 2011 r. oraz plan pracy na rok 2012 r. Uszczegółowiono również działania w zakresie wdrażania programu modernizacji działek w ogrodach rejonu lubelskiego.
Wszystkie uchwały przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków zostały przyjęte jednogłośnie.
                                                                 
Prezes OZ PZD w Lublinie
                                                                    Stanisław Chodak

 


Pliki do pobrania

Kącik ogrodniczy


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.