Uchwała KR PZD w spr. zwołania Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD


UCHWAŁA  NR 1/XX/2014

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Krajowa Rada PZD w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczącego uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego, działając na postawie art. 68 ust 1 tej ustawy oraz  § 139 ust. 1 , § 140 pkt 2, § 143  pkt 2, § 144  oraz § 185 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Zwołać w Warszawie na dzień 23 października 2014 r. Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

 

§ 2

Ustalić, że tematem obrad Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów będzie uchwalenie statutu PZD.

 

§ 3

W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZD zwołanym niniejszą uchwałą, wezmą udział z głosem decydującym delegaci wybrani według zasad określonych odrębną uchwałą oraz z głosem doradczym członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej nie będący delegatami na Zjazd.

 

§ 4

Krajowa Rada PZD upoważnia Prezydium KR PZD do wprowadzenia wzorów dokumentów i druków niezbędnych do przeprowadzenia okręgowych konferencji przedzjazdowych.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           WICEPREZES                                                     PREZES

        

 

Wincenty KULIK                                       Eugeniusz KONDRACKI

 

 

Warszawa, dn. 27 maja 2014 r.


Kącik ogrodniczy


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.