Uchwała KR PZD w spr. zwołania Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD


UCHWAŁA  NR 1/XX/2014

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Krajowa Rada PZD w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczącego uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego, działając na postawie art. 68 ust 1 tej ustawy oraz  § 139 ust. 1 , § 140 pkt 2, § 143  pkt 2, § 144  oraz § 185 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Zwołać w Warszawie na dzień 23 października 2014 r. Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

 

§ 2

Ustalić, że tematem obrad Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów będzie uchwalenie statutu PZD.

 

§ 3

W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZD zwołanym niniejszą uchwałą, wezmą udział z głosem decydującym delegaci wybrani według zasad określonych odrębną uchwałą oraz z głosem doradczym członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej nie będący delegatami na Zjazd.

 

§ 4

Krajowa Rada PZD upoważnia Prezydium KR PZD do wprowadzenia wzorów dokumentów i druków niezbędnych do przeprowadzenia okręgowych konferencji przedzjazdowych.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           WICEPREZES                                                     PREZES

        

 

Wincenty KULIK                                       Eugeniusz KONDRACKI

 

 

Warszawa, dn. 27 maja 2014 r.


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.