Obradowała Krajowa Rada PZD


W dniu 27 maja 2014 r. odbyło się XX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu, poza członkami Krajowej Rady udział wzięli członkowie zespołu doradców Komisji Statutowej oraz dyrektorzy i  kierownicy biur okręgowych zarządów PZD.  Informację o wynikach pracy Komisji Statutowej przedstawił Tomasz Terlecki radca prawny KR PZD, członek zespołu doradców. Krajowa Rada po zapoznaniu się z tą informacją przyjęła Stanowisko w sprawie prac nad statutem PZD, w którym zaakceptowała rekomendowane przez Komisję kierunki rozstrzygania najważniejszych problemów i stwierdziła, że zaawansowanie prac nad statutem pozwala na przedstawienie projektu na następnych posiedzeniu KR w czerwcu br. i po przyjęciu skierowanie go do szerokiej konsultacji.

Zgodnie z oczekiwaniem członków Związku Krajowa Rada uważa za konieczne uchwalenie nowego statutu jeszcze w tym roku, dlatego na 23 października 2014r. zwołała Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, którego jedynym tematem będzie uchwalenie statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD. Krajowa Rada w odrębnej uchwale, zgodnie ze statutowymi uprawnieniami, określiła zasady wyboru delegatów na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Radca prawny KR PZD Bartłomiej Piech przedstawił uzasadnienie do wyroku NSA w sprawie altany na działce w  ROD, unormowania prawne obowiązujące w tej sprawie oraz skutki, jakie takie orzeczenie NSA może wywołać w zasadzie dla każdego działkowca. Krajowa Rada uznała za konieczne wystąpienie z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją prawa budowlanego w taki sposób, aby definicja altany na działce w ROD wynikała z tego aktu prawnego. Krajowa Rada ustosunkowując się do wyroku NSA w przyjętym Stanowisku w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych wykazała, że określenie altany na działce za pomocą definicji słownikowej jest nie tylko oderwane od rzeczywistości – od ponad 100 letniej tradycji budownictwa na działkach, ale także od obowiązującego prawa i jednego z wyroków tego samego NSA.

Krajowa Rada dokonała zmiany własnej uchwały z 2007 r. w sprawie delegatur rejonowych. Wprowadzone zmiany ujednolicają zasady funkcjonowania biura OZ i biura delegatury rejonowej.

MP


Kącik ogrodniczy


Kupujemy kompostownik - 2020-03-27

 

Początek sezonu wegetacyjnego sprzyja unowocześnianiu ogrodu i wprowadzaniu nowych rozwiązań uławiających prace na działce. Warto poświęcić ten czas na wybór odpowiedniego kompostownika. Korzyści płynące z wytwarzania kompostu oraz możliwości jego wykorzystywania  w ogrodzie są powszechnie znane. Należy jednak podkreślić proekologiczne walory kompostowania materii organicznej pochodzącej z działki, która zamiast trafić do śmietnika, włączana jest w cykl przemiany w jeden z najlepszych i najtańszych nawozów organicznych jakim jest kompost.


Czas na dobry plan - 2020-03-19

 

Ostatnie zdarzenia w kraju i na świecie, wywołują duży niepokój. Konieczność ograniczenia przemieszczania się i zalecenia aby pozostać w domach, to aktualnie najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się  choroby. Niech to nie będzie czas zmarnowany.

Niebawem wrócimy do naszych ogrodów z szumiącą już na parapetach rozsadą i nasionami, coraz mocniej utwierdzeni w przekonaniu, jak cenne jest posiadanie własnych plonów.

Już teraz wato przygotować dobry plan

na ogród pełen ekologicznych warzyw.


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.