Konkurs krajowy na „Wzorową Działkę 2014r.”


Prezydium Krajowej Rady PZD ogłosiło konkurs krajowy na  „Wzorową Działkę Roku 2014”.

 

Kto może wziąć udział

Do konkursu Prezydia Okręgowego Zarządu mogą zgłaszać działki, które w 2013 r. były  laureatami w konkursach okręgowych. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może zgłosić do konkursu dwie działki. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 30 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Co powinno zawierać zgłoszenie konkursowe

1)    uchwałę prezydium okręgowego zarządu PZD w sprawie wyników konkursu w 2013 roku:

a)   numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona,

b)   nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym,

c)    pisemną informację o działce ujmującą wszystkie działy zawarte
w regulaminie konkursu krajowego,

2)   materiał zdjęciowy obejmujący:

a)   zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,

b)   altanę,

c)   część produkcyjną działki,

d)   część wypoczynkową działki,

e)   elementy małej architektury,

f)   inny materiał ilustracyjny uznany przez działkowca jako pomocny przy ocenie działki.

Materiał fotograficzny powinien być dobrej jakości, wykonany w sposób umożliwiający jego publikację, także w  mediach elektronicznych.

 Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny działek zgłoszonych do konkursu dokona specjalnie powołana komisja. Następnie Prezydium Krajowej Rady PZD, na podstawie protokołu komisji i  wniosków, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz wyróżnionych. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Krajowych Dni Działkowca Roku 2014 oraz zostaną opublikowane w miesięczniku „działkowiec”  i Biuletynie Informacyjnym PZD.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Uchwale KR PZD (link).


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.