Konkurs krajowy na „Wzorową Działkę 2014r.”


Prezydium Krajowej Rady PZD ogłosiło konkurs krajowy na  „Wzorową Działkę Roku 2014”.

 

Kto może wziąć udział

Do konkursu Prezydia Okręgowego Zarządu mogą zgłaszać działki, które w 2013 r. były  laureatami w konkursach okręgowych. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może zgłosić do konkursu dwie działki. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 30 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Co powinno zawierać zgłoszenie konkursowe

1)    uchwałę prezydium okręgowego zarządu PZD w sprawie wyników konkursu w 2013 roku:

a)   numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona,

b)   nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym,

c)    pisemną informację o działce ujmującą wszystkie działy zawarte
w regulaminie konkursu krajowego,

2)   materiał zdjęciowy obejmujący:

a)   zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,

b)   altanę,

c)   część produkcyjną działki,

d)   część wypoczynkową działki,

e)   elementy małej architektury,

f)   inny materiał ilustracyjny uznany przez działkowca jako pomocny przy ocenie działki.

Materiał fotograficzny powinien być dobrej jakości, wykonany w sposób umożliwiający jego publikację, także w  mediach elektronicznych.

 Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny działek zgłoszonych do konkursu dokona specjalnie powołana komisja. Następnie Prezydium Krajowej Rady PZD, na podstawie protokołu komisji i  wniosków, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz wyróżnionych. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Krajowych Dni Działkowca Roku 2014 oraz zostaną opublikowane w miesięczniku „działkowiec”  i Biuletynie Informacyjnym PZD.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Uchwale KR PZD (link).


Kącik ogrodniczy


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.