Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców


APEL
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

 


 

Szanowni Działkowcy!


Zakończyły się prace parlamentarne nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Los ustawy zależy obecnie od decyzji Prezydenta RP. Warto, aby na tym ostatnim etapie prac nad ustawą dla ogrodów działkowych nasza społeczność, tak jak dotychczas, dała świadectwo poparcia jej zapisów. Dlatego apelujemy do Was o kierowanie do Prezydenta Bronisława Komorowskiego wystąpień o podpisanie ustawy przesłanej przez Sejm.

 

Szanowni Działkowcy!

Uchwalona w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawa o ROD niewątpliwie spełnia oczekiwania wszystkich, którzy na przełomie roku 2012 i 2013 podpisali się pod projektem obywatelskim. Blisko milion działkowców i sympatyków ogrodów poparło wówczas projekt wypełniający w całości wyrok Trybunału Konstytucyjnego i gwarantujący zachowywanie praw rodzinom działkowców. Ustawa przyjęta przez Sejm w  nieznacznym stopniu odbiega od dokumentu złożonego przez obywateli. Przeszliśmy długą i trudną drogę, ale nasze wspólne starania zwieńczył sukces. Parlament uchwalił ustawę prawie jednogłośnie. Zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, poparły ją wszystkie kluby.
To szerokie poparcie, najpierw wśród obywateli, następnie wśród parlamentarzystów, było możliwe dzięki temu, iż ustawa zawiera wyważone i kompromisowe rozwiązania. Niestety niewielka, aczkolwiek niezwykle krzykliwa grupa osób, nie chce ich zaakceptować. W przeważającej części są to osoby dążące do legalizacji samowoli budowlanych na działkach i  wykorzystywania ich na cele mieszkalne. Zorganizowane w stowarzyszenia liczące zwykle kilkunastu członków, mienią się reprezentatywnymi przedstawicielami działkowców i przy pomocy pomówień zwalczają ustawę, która uniemożliwia realizację ich prywatnych celów. W oszczerczej kampanii podważają społeczne poparcie dla ustawy i kwestionują rzetelność zbierania podpisów pod projektem obywatelskim. Niestety ich działania są podchwytywane przez media. Tworzy to wrażenie, iż ta marginalna grupa, zdaje się mieć znaczenie dużo większe niż w  rzeczywistości.
Dlatego Krajowa Rada PZD zwraca się do działkowców i  sympatyków ogrodów działkowych o ponowne wyrażenie poparcia dla uchwalonej przez Sejm RP ustawy poprzez kierowanie do Prezydenta RP apelu o jej podpisanie. Jeszcze raz powinniśmy dać dowód naszej aprobaty dla obywatelskiej ustawy o ROD, tak aby Prezydent nie miał wątpliwości, co myślą o ustawie ci, którym rzeczywiście chodzi o dobro działkowców i  przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

 

                                                                                                                   KRAJOWA RADA
                                                                                                   POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik plikowy do pobrania

Apel_KR_PZD.pdf


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.