Podziękowania KR PZD dla Marszałek Sejmu Ewy Kopacz


 

Pani Ewa KOPACZ

Marszałek Sejmu RP

 

Szanowna Pani Marszałek!

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, w imieniu miliona polskich działkowców, składa Pani Marszałek serdeczne podziękowanie za wsparcie procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu ustawy o  rodzinnych ogrodach działkowych. Dziękujemy za spełnienie złożonych działkowcom obietnic i szybkie zakończenie procedowania ustawy działkowej w Parlamencie.

Przez kilkanaście miesięcy działkowcy, zarządy ogrodów i członkowie PZD wysyłali do Pani Marszałek tysiące listów, stanowisk i apeli, w  których wyrażali swoje obawy i zaniepokojenie wywołane zagrożeniem likwidacji ogrodów. Cieszymy się, że głos obywateli został usłyszany, a  projekt obywatelski poparty przez 924 tysiące obywateli zyskał także uznanie i wsparcie Pani Marszałek.

Ustawę, którą Sejm uchwalił 13 grudnia 2013r., uznajemy za satysfakcjonującą i spełniającą nasze oczekiwania. Cieszymy się, że ogrody będą mogły nadal służyć milionowi polskich rodzin, społecznościom lokalnym, a także całemu społeczeństwu. Zbliżający się termin zaprzestania obowiązywania dotychczasowej ustawy o ROD był ogromnym zmartwieniem dla użytkowników działek w ROD. Tym bardziej wiec dziękujemy za zrozumienie naszej sprawy. Odbieramy to także jako dowód uznania ze strony Pani Marszałek Sejmu dla zwykłych obywateli, dla działkowców, którzy potrafili się zorganizować i przedłożyć Wysokiej Izbie dokument zasługujący na akceptację Sejmu.

Mamy nadzieję, że już niedługo projekt obywatelski stanie się prawem, dając działkowcom nadzieję spokojnego wypoczynku w jesieni życia, jak również bezpieczeństwo prawne i możliwość dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Z działkowymi pozdrowieniami

      Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców


Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.