Komisje senackie skierowały ustawę działkową pod obrady Senatu


Zakończyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Administracji Państwowej, na którym rozpatrywany był obywatelski projekt ustawy o ROD i wnoszone do niego uwagi. Senatorowie biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał do wejścia w życie ustawy zaakceptowali ją w całości i odrzucili proponowane zmiany. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Sprawozdawcą na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski (PO).W posiedzeniu Komisji wzięli udział przedstawiciele działkowców: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, prezes OZM PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, członek KR PZD Antoni Kostrzewa, prezes ROD prezes ROD Storczyk w Radomiu Zygmunt Kacprzak, prezes ROD „Agawa” w Warszawie Tadeusz Szmit, a także prawniczka KR PZD Monika Pilzak.

Największym wrogiem działkowców jest czas

Podczas posiedzenia Komisji senatorowie zabierający głos wykazywali się troską o dalsze losy działkowców i ogrodów, zgodnie podkreślali, że prawa działkowców powinny zostać jak najszybciej zabezpieczone, dzięki czemu użytkownicy działek będą mogli spokojnie korzystać z uroków ogrodów Senatorowie wskazywali, że projekt obywatelski jest wynikiem wielomiesięcznych prac, długich dyskusji i analiz sejmowych. Dlatego zaproponowane zapisy są z pewnością jedynymi możliwymi do przyjęcia. „Projekt obywatelski musi godzić wiele racji i wiele różnych opinii, ale uważam, że na ten moment nie jesteśmy w stanie nic lepszego zaproponować.” – mówił senator Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski (SLD).

Senatorowie wskazywali także, że obecnie największym wrogiem działkowców jest czas, gdyż do wejścia w życie wyroku TK pozostało niespełna 50 dni. „Projekt jest wynikiem kompromisu na który miał też duży wpływ czas, jaki pozostał na uchwalenie nowej ustawy. Wstrzymać tej ustawy nie możemy. Wszelkie uwagi zgłaszane przez nas w tym momencie stałyby w sprzeczności z osiągniętym już porozumieniem. Myślę, że powinniśmy w końcu uspokoić działkowców i przyjąć ich projekt” – mówił senator Jan Michalski (PO).

W dyskusji głos zabrali jeszcze: senator Janusz Sepioł (PO, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej), Andrzej Matusiewicz (PiS),Krzysztof Słoń (PiS), Stanisław Jurcewicz (PO), Aleksander Pociej (PO),  Wiesław Dobkowski (PiS).


Ustawa w pełni realizuje wyrok TK

Podczas posiedzenia Komisji do projektu obywatelskiego zgłoszonych zostało kilka uwag, do których ustosunkowali się pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Pełnomocnik Komitetu mec. Tomasz Terlecki przypomniał, że najważniejszym celem projektu obywatelskiego było dostosowanie jego zapisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co udało się  zrealizować. Zgodnie z nową ustawą działkowcom zagwarantowana została wolność zrzeszania się. Dzięki temu każdy użytkownik działki w ROD będzie mógł zdecydować o tym, czy chce przynależeć do ogólnopolskiego stowarzyszenia w jakie przekształcie się PZD, czy też odłączyć się od niego. Tomasz Terlecki zaznaczył także, że sugestia Trybunału Konstytucyjnego, że Polski Związek Działkowców powinien zostać rozwiązany jest niedopuszczalna, gdyż znacząca część działkowców chce pozostać w jego strukturach. Poza tym pociągałoby to za sobą wygaśnięcie wszystkich praw majątkowych dzięki którym ogrody dziś funkcjonują. Przedstawiciel działkowców podkreślił także, że przejście do zapisów nowej ustawy powinno odbywać się w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny i właśnie to gwarantuje projekt obywatelski. „Ustawa daje też szereg praw działkowcom, zawiera liczne przepisy, które pozwalają im chociażby kwestionować decyzje stowarzyszenia ogrodowego, głównie na drodze sądowej” – mówił Terlecki.

Mecenas odniósł się także do zarzutu braku regulacji kwestii udziału nowo powstających stowarzyszeń w Funduszu Rozwoju ROD. Zwrócił uwagę, że fundusz funkcjonuje również na szczeblu ogrodowym i  środki zgromadzone przez ROD zostaną przekazane dla wyodrębnionego stowarzyszenia ogrodowego.

Pełnomocnik Komitetu odniósł się także do sprawy nadzoru nad ogólnopolską organizacją działkowców, podkreślając, że jest on zapewniony na gruncie ustawy prawo o stowarzyszeniach. Teraz jednak właściciele gruntów, czyli gminy,  także będą mogli go sprawować. „Jeżeli zgodzą się na utworzenie rodzinnego ogrodu działkowego, będą musieli podpisać stosowną umowę cywilno-prawną ze stowarzyszeniem,  w której będą mogli regulować kwestie nadzoru, dalszego wykorzystywania ROD i  swoistych sankcji, które będą mogły być wyprowadzane” – mówił.

Następnie głos zabrał mec Bartłomiej Piech, który  podkreślił, że projekt obywatelski zawiera odpowiedzi na wiele uwag zgłaszonych przez senatorów. Nawet jeśli nie wynika to z jakiegoś konkretnego zapisu na który się powołują, to zazwyczaj odpowiedź można znaleźć w innym zapisie ustawy. Mecenas zaapelował też do Senatorów, by mieli na uwadze czas jaki pozostał na wejście w życie ustawy działkowej. „Wnoszę, by komisja nie zgłaszała Senatowi poprawek, co umożliwi przejście ustawy w odpowiednim terminie” –apelował Piech.


(fot: senator Witold Gintowt-Dziewałtowski)

Po blisko godzinnej dyskusji odbyło się głosowanie podczas którego senatorowie  poparli wniosek senatora Witold Gintowt-Dziewałtowskiego o  przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeżeli podobne stanowisko zajmie cała izba na plenarnym posiedzeniu Senatu, to ustawa nie wróci już do Sejmu, tylko trafi wprost na biurko prezydenta do podpisu, który ma maksymalnie 21 dni na jej podpisanie.

 

(red)


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.