Spotkanie zamojskich reprezentantów Zarządów ogrodowych z Senatorem RP Jerzym Chróścikowskim


Zamość, dn. 02.12.2013 r.

 

Spotkanie reprezentantów Zarządów ogrodowych

z terenu Zamościa woj. lubelskie

z Senatorem RP Jerzym Chróścikowskim

 

 

W dniu dzisiejszym zamojscy działkowcy spotkali się z Senatorem PiS Jerzym Chróścikowskim. Delegacja działkowców przedstawiła swoje zaniepokojenie przedłużającym się procesem legislacyjnym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przekazała również swoje uwagi dot. propozycji wniesionych przez Dobiesława Wielińskiego występującego w imieniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych.  Delegacja  reprezentująca środowisko działkowców jednoznacznie stwierdziła,  iż jest to inicjatywa szkodliwa dla użytkowników działek  oraz  ogrodów i nie powinna być brana pod uwagę przez Senat.

Senator poinformował działkowców, iż  sprawa  ta jest w Senacie znana

i nie spodziewa się,  by złożone propozycje poprawek mogły zakłócić proces legislacyjny. Przyznał, iż ustawa o rod jest kompromisem wypracowanym przez wszystkie zainteresowane strony i nie widzi w tym momencie przeszkód, które zakłóciłyby proces legislacyjny.

Działkowcy na pytania dotyczące przedłużającego się procesu legislacyjnego, co w konsekwencji może doprowadzić do nieuchwalenia w terminie ustawy, otrzymali odpowiedź, iż w dniu 11.12.2013 r. jest już zaplanowana w Senacie debata nad ustawą o rod. Spotkanie przebiegło w atmosferze pełnego zrozumienia w stosunku do podniesionych w jego trakcie spraw.

                                 W imieniu delegacji.

                                                  Janina Dziechciaruk

Tadeusz Jarosz

                                                                           


Kącik ogrodniczy


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.