Spotkanie zamojskich reprezentantów Zarządów ogrodowych z Senatorem RP Jerzym Chróścikowskim


Zamość, dn. 02.12.2013 r.

 

Spotkanie reprezentantów Zarządów ogrodowych

z terenu Zamościa woj. lubelskie

z Senatorem RP Jerzym Chróścikowskim

 

 

W dniu dzisiejszym zamojscy działkowcy spotkali się z Senatorem PiS Jerzym Chróścikowskim. Delegacja działkowców przedstawiła swoje zaniepokojenie przedłużającym się procesem legislacyjnym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przekazała również swoje uwagi dot. propozycji wniesionych przez Dobiesława Wielińskiego występującego w imieniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych.  Delegacja  reprezentująca środowisko działkowców jednoznacznie stwierdziła,  iż jest to inicjatywa szkodliwa dla użytkowników działek  oraz  ogrodów i nie powinna być brana pod uwagę przez Senat.

Senator poinformował działkowców, iż  sprawa  ta jest w Senacie znana

i nie spodziewa się,  by złożone propozycje poprawek mogły zakłócić proces legislacyjny. Przyznał, iż ustawa o rod jest kompromisem wypracowanym przez wszystkie zainteresowane strony i nie widzi w tym momencie przeszkód, które zakłóciłyby proces legislacyjny.

Działkowcy na pytania dotyczące przedłużającego się procesu legislacyjnego, co w konsekwencji może doprowadzić do nieuchwalenia w terminie ustawy, otrzymali odpowiedź, iż w dniu 11.12.2013 r. jest już zaplanowana w Senacie debata nad ustawą o rod. Spotkanie przebiegło w atmosferze pełnego zrozumienia w stosunku do podniesionych w jego trakcie spraw.

                                 W imieniu delegacji.

                                                  Janina Dziechciaruk

Tadeusz Jarosz

                                                                           


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.