Stanowisko działkowców ROD im. Obrońców Westerplatte w Świdniku w sprawie obrony Ustawy o ROD


 

Działkowcy ROD
im. Obrońców Westerplatte                                                                 Świdnik, dn.17.03.2012r.
w Świdniku
 
 
 
 
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
 
 
STANOWISKO
 
działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Westerplatte
w Świdniku w sprawie obrony Ustawy o ROD
 
 
Szanowna Pani Marszałek !  
 
Działkowcy zgromadzeni w dniu 17 marca 2012 roku na Konferencji Sprawozdawczej ROD im. Obrońców Westerplatte zwracają się z prośbą do pani Marszałek w imieniu 1650 członków naszego ogrodu o wsparcie naszych starań w zachowaniu i w walce o pozostawienie w niezmienionym kształcie Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zaskarżenie całej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich niezbicie wskazuje, że dąży się do podważenia formalno-prawnych podstaw funkcjonowania naszego związku. Takie działanie doprowadzi do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce. Dlatego kategorycznie sprzeciwiamy się takiemu rozwiązaniu.
 
Po raz kolejny przypominamy, że my działkowcy w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziadkowych zabraliśmy i złożyliśmy do Sejmu 620 tysięcy podpisów w obronie naszej dobrze funkcjonującej ustawy, która od samego początku cieszyła się olbrzymim poparciem samych działkowców. Liczymy na mądrość Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w podejmowaniu decyzji zgodnych z prawem i oczekiwaniem milionowej rzeszy polskich działkowców i ich rodzin o zachowanie w niezmienionym kształcie ustawy o ROD a przez to ponad 110-letnej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 
Szanowna Pani Marszałek !
 
My świdniccy działkowcy, a za naszym pośrednictwem miliony polskich działkowców zwracamy się raz jeszcze do Pani o wsparcie swoim autorytetem nasze dążenia w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8. lipca 2005 roku, ustawy która dobrze sprawdziła się w funkcjonowaniu ogrodów i całkowicie zabezpiecza interesy działkowców.
 
 
 
Z poważaniem
Uczestnicy Konferencji Delegatów ROD
/-/ 64 podpisy
 

 

 


Kącik ogrodniczy


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.