List uczestników Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców do marszałek Sejmu Ewy Kopacz


 

Warszawa, dn. 10 października 2013r.
 
 
Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz
List otwarty

         My polscy działkowcy, zgromadzeni w dniu 10 października 2013r. pod Sejmem RP, zwracamy się do Pani Marszałek z gorącym apelem o  wsparcie naszych starań o uchwalenie przez Parlament obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Jednocześnie protestujemy przeciwko dotychczasowym wydarzeniom w  Sejmie, gdzie postawa niektórych posłów zaowocowała opóźnieniem prac, czyniącym wielce realnym niedotrzymanie przez Sejm terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Protestujemy także wobec głębokiej ingerencji w założenia projektu obywatelskiego. Uważamy, że olbrzymie poparcie społeczne, jakim cieszy się ten dokument, w pełni uzasadnia oczekiwanie, ze zmiany wprowadzane przez posłów nie będą prowadzić do wypaczenia jego zasadniczych założeń.

 

Szanowna Pani Marszałek!

         Składając w lutym br. blisko milion podpisów zebranych pod projektem wśród działkowców i przyjaciół ogrodów, liczyliśmy, że Sejm uszanuje wolę obywateli i szybko uchwali ustawę zabezpieczającą istnienie ogrodów oraz prawa miliona rodzin działkowców. Znając orzeczenie TK, obok zapisów służących ochronie praw działkowców i  funkcji ogrodów oraz ograniczeniu komercjalizacji ich terenów, zaproponowaliśmy rozwiązania zwiększające uprawnienia właścicieli gruntów. Niestety poprawki zgłoszone przez posłów PO zburzyły tą równowagę. W szczególności dotyczy to zmian w procedurze likwidacji ogrodów, „pseudouwłaszczenia”, wolnego handlu działkami oraz przepisów, mających wymusić rozbicie ogólnopolskiej organizacji działkowców. Organizacji, której posiadanie dało działkowcom szansę na rozmowę z  władzami z pozycji partnera społecznego, a nie petenta i umożliwiło skuteczną obronę przed kolejnymi próbami odebrania naszym rodzinom ich działek. Jesteśmy tego świadomi i nieprzypadkowo manifestujemy pod hasłem „Tylko razem obronimy ogrody”. 
        
 

Szanowna Pani Marszałek!

         W demokratycznym państwie blisko milion podpisów obywateli pod projektem ustawy to argument, którego ustawodawca nie powinien lekceważyć. Przybywając z całej Polski pod Sejm chcemy zamanifestować poparcie, jakim projekt cieszy się nadal w naszym środowisku. Za Pani pośrednictwem apelujemy do posłów o uszanowanie woli obywateli i  uchwalenie ustawy o ROD w brzmieniu zgodnym z oczekiwaniami polskich działkowców.
Niech głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy o ROD dowiedzie, że w Polsce rządzą obywatele, a nie pieniądze.
 
Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców

 


Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.