List uczestników Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców do marszałek Sejmu Ewy Kopacz


 

Warszawa, dn. 10 października 2013r.
 
 
Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz
List otwarty

         My polscy działkowcy, zgromadzeni w dniu 10 października 2013r. pod Sejmem RP, zwracamy się do Pani Marszałek z gorącym apelem o  wsparcie naszych starań o uchwalenie przez Parlament obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Jednocześnie protestujemy przeciwko dotychczasowym wydarzeniom w  Sejmie, gdzie postawa niektórych posłów zaowocowała opóźnieniem prac, czyniącym wielce realnym niedotrzymanie przez Sejm terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Protestujemy także wobec głębokiej ingerencji w założenia projektu obywatelskiego. Uważamy, że olbrzymie poparcie społeczne, jakim cieszy się ten dokument, w pełni uzasadnia oczekiwanie, ze zmiany wprowadzane przez posłów nie będą prowadzić do wypaczenia jego zasadniczych założeń.

 

Szanowna Pani Marszałek!

         Składając w lutym br. blisko milion podpisów zebranych pod projektem wśród działkowców i przyjaciół ogrodów, liczyliśmy, że Sejm uszanuje wolę obywateli i szybko uchwali ustawę zabezpieczającą istnienie ogrodów oraz prawa miliona rodzin działkowców. Znając orzeczenie TK, obok zapisów służących ochronie praw działkowców i  funkcji ogrodów oraz ograniczeniu komercjalizacji ich terenów, zaproponowaliśmy rozwiązania zwiększające uprawnienia właścicieli gruntów. Niestety poprawki zgłoszone przez posłów PO zburzyły tą równowagę. W szczególności dotyczy to zmian w procedurze likwidacji ogrodów, „pseudouwłaszczenia”, wolnego handlu działkami oraz przepisów, mających wymusić rozbicie ogólnopolskiej organizacji działkowców. Organizacji, której posiadanie dało działkowcom szansę na rozmowę z  władzami z pozycji partnera społecznego, a nie petenta i umożliwiło skuteczną obronę przed kolejnymi próbami odebrania naszym rodzinom ich działek. Jesteśmy tego świadomi i nieprzypadkowo manifestujemy pod hasłem „Tylko razem obronimy ogrody”. 
        
 

Szanowna Pani Marszałek!

         W demokratycznym państwie blisko milion podpisów obywateli pod projektem ustawy to argument, którego ustawodawca nie powinien lekceważyć. Przybywając z całej Polski pod Sejm chcemy zamanifestować poparcie, jakim projekt cieszy się nadal w naszym środowisku. Za Pani pośrednictwem apelujemy do posłów o uszanowanie woli obywateli i  uchwalenie ustawy o ROD w brzmieniu zgodnym z oczekiwaniami polskich działkowców.
Niech głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy o ROD dowiedzie, że w Polsce rządzą obywatele, a nie pieniądze.
 
Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców

 


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.