Podkomisja Nadzwyczajna wybrała nową Przewodniczącą


W dniu 17 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej.

Na posiedzeniu podkomisji obecna była delegacja PZD na czele z  Prezesem Eugeniuszem Kondrackim oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. Przybyli również przedstawiciele ministerstwa transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, ministerstwa finansów i skarbu państwa, a także ekspert podkomisji - konstytucjonalista dr hab. Wojciech Orłowski Z UMCS w  Lublinie oraz przedstawiciele tzw. stowarzyszeń działkowych.

Zgodnie z planowanym przez Przewodniczącego Podkomisji Bartosza Kownackiego porządkiem obrad podkomisja miała rozpocząć pracę nad ustawą. Do Podkomisji wpłynął jednak wniosek o rozszerzenie porządku obrad i odwołanie z funkcji przewodniczącego. „Po to ten wniosek został złożony, by prace podkomisji przebiegały inaczej niż dotąd to wyglądało” – powiedziała posłanka Krystyna Sibińska uzasadniając wniosek posłów PO. „Bardzo wiele czasu spędziliśmy nad wyborem Prezydium i jego poszerzeniem. Tymczasem to Prezydium w ogóle nie funkcjonuje i jest fikcyjne. Przewodniczący nie konsultuje z Prezydium ani zwołania ani odwołania posiedzeń podkomisji ani planu pracy, a we wszystkich tych sprawach sam podejmuje decyzje” – mówiła Sibińska. Ponadto dla posłów PO niezrozumiałe jest odwołanie bez konsultacji posiedzeń podkomisji zaplanowanych na 8 i 9 lipca br. Do wyjaśnień tych  odniósł się przewodniczący Podkomisji Bartosz Kownacki, mówiąc: „Pani argumenty nie są zasadne w stosunku do złożonego wniosku, bowiem uzasadnia go Pani wydarzeniami, które miały miejsce po 4 lipca, a tymczasem wniosek posłów PO podpisany został 18.06.br. a do podkomisji wpłynął dnia 4.07.br.”.

 

„To tylko uzasadnia słuszność złożonego wniosku” – ripostowała Sibińska. Posłowie PO i SP wspólnie zagłosowali za odwołaniem Bartosza Kownackiego (PiS) z funkcji Przewodniczącego Podkomisji. Przeciw byli posłowie PiS, SLD, PSL i KP Inicjatywa Dialogu. Na nową przewodniczącą Podkomisji wybrano posłankę Krystynę Sibińską (PO). Jej kontrkandydatem w głosowaniu był Wojciech Zubowski (PiS), który jednak nie uzyskał wymaganej większości.

 „Będziemy dyskutować tylko i wyłącznie na projektem obywatelskim, który w toku prac podkomisji został wybrany jako wiodący” – mówiła Przewodnicząca Podkomisji omawiając przygotowany podczas przerwy harmonogram prac. „Nie ma powrotu do żadnego z poselskich projektów ustaw, chyba, że takie poprawki będą wnosić posłowie - muszą się one jednak odnosić do projektu obywatelskiego”.

Krystyna Sibińska wyjaśniła, że Prezydium przyjęło harmonogram prac po to, by prace nad ustawą zakończyć do końca lipca. Sprawozdanie z prac podkomisji będzie na dalszym etapie przedmiotem prac połączonych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i  Polityki Regionalnej. Przewodnicząca Podkomisji odwołała posiedzenie podkomisji w dniu 18.07, po to, by członkowie podkomisji mogli zapoznać się z wszystkimi poprawkami zgłaszanymi przez poszczególne kluby poselskie.

Kolejne zaplanowane posiedzenia podkomisji wyznaczono na:

19.07 od godz 8:15 do godz. 14.

22.07 od godz. 16

23.07 od godz. 10 do godz. 16

26.07 po głosowaniach sejmowych

Sprzeciw w stosunku do takiego planu pracy zgłosili posłowie PiS Grzegorz Schreiber i Bartosz Kownacki: „Przyjechaliśmy tu dziś po to, by przepracować projekt i jestem przekonany, że każdy z  klubów, który te spotkanie traktował poważnie przyszedł na nie przygotowany, dlatego uważam, że powinniśmy przejść do dalszego, natychmiastowego procedowania” – mówił Schraiber. Poseł PiS zarzucił posłom PO i SP, że najpierw przeprowadzili zamach polegający na odwołaniu przewodniczącego komisji z PiS, a teraz sami spowalniają prace. Także B. Kownacki zauważył, iż posłowie PO mieli aż 3 miesiące, by przygotować poprawki i przygotować się na bieżące posiedzenie, a  tymczasem obecnie dezorganizują pracę podkomisji. „Działkowcy przesyłają tysiące listów, bo nie rozumieją tego, co się tu dzieje” – mówił Kownacki podkreślając, że czasu na wprowadzenie nowej ustawy jest coraz mniej. „W dniu dzisiejszym Platforma Obywatelska i Solidarna Polska dokonując zmian, wspólnie przejęły pełną odpowiedzialność i zobowiązały się do szybkiego zakończenia prac w taki sposób, by ostateczne przepisy były uzgodnione w podkomisji między wszystkimi członkami, uzgodnione z  przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, jak również nie będą budziły kontrowersji i zastrzeżeń Trybunału Konstytucyjnego” – wyjaśniał poseł Marek Łapiński (PO).

„Dla dobrego procedowania dobrze będzie, jeśli wszyscy będziemy mieli okazję i szansę poznać wszystkie wnioski i poprawki zgłaszane przez posłów” – mówiła Sibińska zaznaczając, że Prezydium podkomisji przyjęło nowy plan pracy bez sprzeciwu, także ze strony PiS. Również posłowie innych partii zgodzili się harmonogramem prac opracowanym przez Prezydium. „Mamy postęp w pracach podkomisji, bo mamy projekt wiodący, a posłowie PO nie forsują już swojego projektu, dlatego czas na zapoznanie się z poprawkami i refleksję jest potrzebny” – argumentował poseł Piotr Zgorzelski (PSL).

Po burzliwej dyskusji członkowie podkomisji przegłosowali wniosek o  zamknięcie posiedzenia i procedowanie zgodnie z przyjętym planem pracy. Kolejne posiedzenie podkomisji odbędzie się zatem 19 lipca br. o godz. 8:15.

AHKącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.