Wystąpienie Stowarzyszenia


 

Lublin, dnia 22.02.2012 r.

Stowarzyszenie "Pokolenia" 
Koło nr 20 w Lublinie

 

Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz

 

 

Szanowna Pani Marszałek !

 

Członkowie Koła Nr 20 Stowarzyszenia "Pokolenia" w Lublinie zebrani w dniu 21.02.2012 r., będący również członkami ogrodów działkowych z terenu Lublina, solidaryzując się z całym ruchem działkowców pragną skierować do Pani niniejsze pismo, popierając działkowców w ich staraniach o zachowanie swych praw i zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych.

Pani Marszałek !

Ustawa o ROD z 2005 r. od jej uchwalenia cieszy się poparciem działkowców gdyż jej zapisy sprawdziły się w praktyce i zostały docenione przez działkowców.

Nasze Stowarzyszenie "Pokolenia" zrzeszające ludzi o różnym wieku, w większości ludzi starszych, docenia działalność ogrodów działkowych, których członkowie to przeważnie emeryci czy renciści mogący dalsze lata przeżyć aktywnie, uprawiając działki tym samym podtrzymując swoją kondycję fizyczną i zdrowotną.

Pani Marszałek !

Nasze Stowarzyszenia "Pokolenia" jako cząstka społeczności związana z działkowcami, popiera w całości nienaruszalność zapisów ustawy o ROD, dla istnienia ogrodnictwa działkowego.

Podważanie praw działkowców zagwarantowanych ustawą o ROD przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego naszym zdaniem jest sprzeczne z istotą demokracji i samorządności. Ruch ogrodnictwa działkowego nie jest przeszkodą dla władz państwowych, a jest wyręczającym Państwo w swych zadaniach w ochronie zdrowia ludzi starszych.

Mając na uwadze dobro ludzi, którzy zakończyli lata zawodowe, popieramy działania ruchu działkowego i jego władz i prosimy Panią Marszałek o wsparcie swym autorytetem utrzymania w dotychczasowym kształcie ustawy o ROD.

 

Z poważaniem

/ - / 10 podpisów

 


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.