Wystąpienie Stowarzyszenia


 

Lublin, dnia 22.02.2012 r.

Stowarzyszenie "Pokolenia" 
Koło nr 20 w Lublinie

 

Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz

 

 

Szanowna Pani Marszałek !

 

Członkowie Koła Nr 20 Stowarzyszenia "Pokolenia" w Lublinie zebrani w dniu 21.02.2012 r., będący również członkami ogrodów działkowych z terenu Lublina, solidaryzując się z całym ruchem działkowców pragną skierować do Pani niniejsze pismo, popierając działkowców w ich staraniach o zachowanie swych praw i zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych.

Pani Marszałek !

Ustawa o ROD z 2005 r. od jej uchwalenia cieszy się poparciem działkowców gdyż jej zapisy sprawdziły się w praktyce i zostały docenione przez działkowców.

Nasze Stowarzyszenie "Pokolenia" zrzeszające ludzi o różnym wieku, w większości ludzi starszych, docenia działalność ogrodów działkowych, których członkowie to przeważnie emeryci czy renciści mogący dalsze lata przeżyć aktywnie, uprawiając działki tym samym podtrzymując swoją kondycję fizyczną i zdrowotną.

Pani Marszałek !

Nasze Stowarzyszenia "Pokolenia" jako cząstka społeczności związana z działkowcami, popiera w całości nienaruszalność zapisów ustawy o ROD, dla istnienia ogrodnictwa działkowego.

Podważanie praw działkowców zagwarantowanych ustawą o ROD przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego naszym zdaniem jest sprzeczne z istotą demokracji i samorządności. Ruch ogrodnictwa działkowego nie jest przeszkodą dla władz państwowych, a jest wyręczającym Państwo w swych zadaniach w ochronie zdrowia ludzi starszych.

Mając na uwadze dobro ludzi, którzy zakończyli lata zawodowe, popieramy działania ruchu działkowego i jego władz i prosimy Panią Marszałek o wsparcie swym autorytetem utrzymania w dotychczasowym kształcie ustawy o ROD.

 

Z poważaniem

/ - / 10 podpisów

 


Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.