Kolejne spotkanie przedstawicieli działkowców z premierem Donaldem Tuskiem


W dniu 11 lipca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD, na czele z  Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego, z  Premierem Donaldem Tuskiem oraz posłami PO z podkomisji sejmowej rozpatrującej  obywatelski projekt ustawy o ROD. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej Piotr Styczeń.

(fot. archiwalne, na zdjęciu Prezes Rady Ministrów D. Tusk oraz Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podczas breifingu prasowego  w ROD "Waszyngtona" w Warszawie, który odbył się 15 czerwca br.)

 

Spotkanie odbyło z inicjatywy Premiera, który podtrzymał swoje wcześniejsze deklaracje, co do zachowania praw działkowców oraz utrzymania podmiotowości prawnej Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił, że nowa ustawa powinna być zgodna z  Konstytucją, aby jej zapisy nie mogły zostać już podważone. Dlatego Premier zaoferował pomoc prawników rządowych na dalszych etapach prac nad projektem ustawy. Donald Tusk zaproponował także, aby posłowie Platformy, zajmujący się nową ustawą działkową,  nawiązali współpracę z  pełnomocnikami Komitetu. W jego ocenie pozwoli to na szybsze zakończenie prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki poinformował Premiera o oczekiwaniach i nastrojach panujących wśród działkowców. Wyraził nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązania, które zapewnią poszanowanie praw działkowców oraz dalsze istnienie ogrodów. Prezes Związku przypomniał, że  mija dokładnie rok od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zostało więc zaledwie sześć miesięcy na wejście w życie nowych zapisów prawnych, które pozwolą działkowcom spokojnie korzystać z  ogrodów. Nadal jest to czas wystarczający na uchwalenie dobrego prawa, aby tak się stało potrzebna jest  jednak dobra wola ze strony wszystkich członków podkomisji i chęć współpracy z Polskim Związkiem Działkowców i  Komitetem Inicjatywy Obywatelskiej.

W trakcie spotkania przedstawiciele działkowców poruszyli również kwestię wniosku posłów PO o odwołanie przewodniczącego Podkomisji. Wnieśli o rozważenie możliwości wycofania tej inicjatywy, argumentując, że może spowodować spór polityczny, a co za tym idzie, opóźnić rozpoczęcie prac merytorycznych nad projektem obywatelskim.

Przebieg spotkania, zwłaszcza deklaracje premiera, wskazują, że zgodnie z postulatem zgłaszanym od samego początku przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, realną staje się perspektywa, że projekt podpisany przez blisko milion obywateli, ma szanse na poparcie wszystkich klubów parlamentarnych, w tym PO.

(mz)


Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.