Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt obywatelski


19 czerwca br. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o ROD i trzema projektami poselskimi (PO, SLD, SP) oraz z opinią Biura Analiz Sejmowych, zaopiniowała wszystkie projekty pozytywnie. Jednocześnie zalecono, by przy rozpatrywaniu projektów rozważyć wnioski z załączonej opinii Biura Analiz Sejmowych.

Na posiedzeniu Komisji obecna była delegacja Związku na czele z  Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i  mec. Tomasz Terlecki.

„Nie jesteśmy komisją, która będzie prowadziła szczegółową analizę tych 4 projektów, bo została do tego wyznaczona komisja infrastruktury, a także specjalnie powołana podkomisja nadzwyczajna, dlatego nie przewiduję omawiania tych projektów” – wyjaśniała przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłanka Stanisława Prządka (SLD).

Poseł Borys Budka (PO) podkreślił, że Sejm wszystkie projekty skierował do prac w Komisjach, prace merytoryczne już trwają, a  wszystkim zależy na szybkim stworzeniu jednej dobrej ustawy, zaproponował więc, by pozytywnie zaopiniować wszystkie cztery projekty. Swój sprzeciw wyraził klub Prawa i Sprawiedliwości. „To są bardzo różne projekty. My jesteśmy przeciwni projektowi PO - podkreślamy to od pierwszego czytania w Sejmie i nie zamierzamy udawać, że jest inaczej. Chcemy mieć możliwość wyrażenia negatywnej opinii w uchwale Komisji” – mówił poseł Mariusz Kamiński (PiS), który zgłosił wniosek, by głosowanie nad każdym z projektów odbyło się oddzielnie. Posłowie PiS są w swoich działaniach konsekwentni i od samego początku wyraźnie sprzeciwiają się projektowi PO, który jest niszczycielski dla ogrodów i działkowców.

Projekt obywatelski uzyskał jednogłośnie pozytywną opinie 17 członków Komisji. Natomiast za projektem PO głosowało zaledwie 9 posłów Komisji - przeciw byli posłowie PiS, a wstrzymało się od głosu 3 posłów (2 posłów Ruchu Palikota i z SLD). Pozostałe projekty poselskie (SP i SLD) również uzyskały pozytywną opinie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

 


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.