Prezes PZD Eugeniusz Kondracki: Gdy jesteśmy razem, możemy osiągnąć sukces


Drodzy przyjaciele działkowcy i sympatycy ogrodów!

 

W imieniu Polskiego Związku Działkowców pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i uczestniczącym w demonstracjach pod hasłem „Ocalmy Ogrody”. 

Dzięki Państwa aktywności szanse na przyjęcie przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stają się coraz bardziej realne. Od początku naszych starań o uchwalenie ustawy wszyscy byliśmy świadomi, że jedyne, co możemy przeciwstawić politycznym wpływom środowisk gospodarczych dążących do przejęcia terenów ogrodów, jest poparcie społeczne. Dzisiejsze demonstracje są najlepszym dowodem, że jest ono olbrzymie. Kilkanaście tysięcy osób, które w całej Polsce, o jednej godzinie, pojawiły się na ulicach miast by zamanifestować poparcie dla walki o prawa działkowców, to - obok miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD - kolejny sygnał dla rządzących, jakich rozwiązań oczekuje społeczeństwo.

 

Drodzy przyjaciele!

 

Blisko rok temu, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, przeciwnikom ogrodów działkowych wydawało się, że szybko „uwolnią” tereny ogrodów od działkowców. Jednak działkowcy po raz kolejny udowadniają, że potrafią skutecznie przeciwstawić się zamachowi na prawa ich rodzin. Opracowaliśmy obywatelski projekt ustawy o ROD, który zyskał szerokie poparcie w Sejmie. Jednoznacznie opowiedziały się za nim kluby PiS, Ruchu Palikota i SLD. Deklaracje poparcia zgłaszają też posłowie z PSL, chociaż w indywidualnych rozmowach nie ukrywają, że ze strony wspókoalicjanta z PO są olbrzymie naciski. Co więcej, również pojedynczy posłowie z PO prywatnie nie ukrywają swej sympatii dla walki działkowców, ale realia „demokracji” w PO sprawiają, że w głosowaniach poddawali się dyktatowi przeciwników ogrodów. Nie możemy więc być jeszcze pewni sukcesu, to jest uchwalenia przez Sejm projektu obywatelskiego, który gwarantuje ochronę ogrodów i poszanowanie praw naszych rodzin, ale mamy uzasadnione podstawy do patrzenia w przyszłość z  optymizmem.

Musimy jednak wytrwale mobilizować przyjaciół ogrodów działkowych w  Sejmie. Dzisiejsze demonstracje są dowodem, że gdy jesteśmy razem, możemy osiągnąć sukces. Bo milion polskich rodzin mówiących jednym głosem, jest dla władzy partnerem, a nie petentem. Dlatego jeszcze raz dziękując wszystkim uczestnikom dzisiejszych demonstracji, apeluję do wszystkich działkowców o dalszą solidarność i współdziałanie, bo tylko razem możemy Ocalić Ogrody!

 

Eugeniusz Kondracki

/-/

Prezes PZD

 

Załącznik plikowy do pobrania

stanowisko.docx


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.