Mazowieccy działkowcy u premiera Donalda Tuska


5 czerwca br. podczas trwania warszawskiej manifestacji działkowców delegacja przedstawicieli Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD została przyjęta przez Premiera Donalda Tuska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Mazowieckich działkowców reprezentowali:  Stanisław Zawadka (wiceprezes OZM), Antoni Kostrzewa (członek KR PZD),  Teresa Karpeta (Siedlce),  Grzegorz Oracz (Ostrołęka) oraz  Krzysztof Podlewski (Warszawa).

Na wstępie blisko godzinnego spotkania głos zabrał Wiceprezes OZM, który podziękował za zorganizowane przez kancelarię spotkanie oraz czas poświęcony przez premiera. Następnie przedstawił zastrzeżenia i obawy działkowców związane z  projektem ustawy zgłoszonym przez Platformę Obywatelską, opisał społeczne znaczenie ogrodów działkowych, a także trudną sytuację ogrodów warszawskich związaną z tzw. dekretem Bieruta. Pozostali członkowie delegacji również wyrazili swoje obawy związane z projektem PO i  zaapelowali do Premiera o poważne potraktowanie postulatu działkowców, nie tylko z okręgu mazowieckiego, ale z całej Polski, o uchwalenie przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Reprezentująca działkowców siedleckich Pani Teresa Karpeta powiedziała m.in. że PZD nigdy nie stawał na przeszkodzie rozwojowi miast, czyli likwidacji ogrodów pod cele publiczne. Pan Grzegorz Oracz gorąco apelował, aby pracom nad ustawą przyświecała stara lekarska maksyma – „Po pierwsze nie szkodzić”. Pan Antoni Kostrzewa z kolei wyjaśniał Premierowi niejasności związane z  rzekomym brakiem zgodności z konstytucją projektu obywatelskiego. Natomiast Pan Krzysztof Podlewski zwrócił uwagę na nieocenione znaczenie przyrodnicze ogrodów działkowych dla ekosystemu miasta.

Premier wysłuchał problemów i  postulatów przedstawicieli mazowieckich działkowców, a następnie przyjął od delegacji, petycję w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy oraz kotylion i czapeczkę z barwami PZD.

W czasie dyskusji prowadzonej w bardzo przyjaznej atmosferze premier stwierdził, że rozumie interes każdej ze stron, ale priorytetem w uchwalaniu prawa musi być zgodność projektów z Konstytucją. Odniósł się do wątpliwości zgłaszanych do projektu obywatelskiego związanych z jego rzekomą niezgodnością z  konstytucją. Zgodził się jednak z głosem delegacji, że nie ma przeszkód, aby wspólnie wypracować taką ustawę, która nie będzie krzywdziła działkowców. Zaznaczył, że nie może obiecać, iż projekt obywatelski będzie przyjęty bez zastrzeżeń i z pewnością konieczny będzie kompromis w  pracach nad nową ustawą. Wyraził jednocześnie potrzebę odbywania dalszych spotkań w szerszym gronie i współpracy prawników strony rządowej z działem prawnym PZD, aby wypracować prawo, w jak najmniejszym stopniu krzywdzące działkowców.

Premier  Tusk, w odróżnieniu od jego kolegów z PO, zaznaczył wyraźnie, że Polski Związek Działkowców nie jest dla niego problemem i jego istnienie mu nie przeszkadza. Na zakończenie spotkania premier powiedział, że ma świadomość, jak ważną kwestią społeczna jest istnienie ogrodów działkowych ponieważ jego rodzice byli działkowcami. Sprawa działkowców leży mu na sercu. Premier zadeklarował, że przekażeklubowi PO uwagę, aby traktowali projekt obywatelski poważnie i uznali go za bazę do dalszych prac.


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.