„Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”


 

Deinde Sp. z o. o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla mikroprzedsiębiorstw z woj. lubelskiego „Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer”  - 108 godz. dyd.

 

realizowanym w ramach projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”.

Zajęcia ruszają już 22 czerwca 2013r.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

·         Mikroprzedsiębiorstwa posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego, prowadzących działalność w  co najmniej jednej z następujących dziedzin, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim, tj.: ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka.  Co najmniej 80% z  zakwalifikowanych przedsiębiorstw będą stanowić przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

·         Pracowników oraz kadrę zarządzającą w/w przedsiębiorstw (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), pracujących lub zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. lubelskiego.

 

Uwaga! Osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy zlecenie/o dzieło, nie mogą zostać uczestnikami projektu.

 

Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe i pomocnicze, wyżywienie (przerwy kawowe oraz obiad) oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających z innej miejscowości.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.deinde.pl, pod numerem telefonu 81 533 63 32 a także w Biurze Projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” przy ul. Narutowicza 57/4,6 w Lublinie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00.

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Z wyrazami szacunku,

 Aleksandra Nalepa-Ścirka

Deinde sp. z o.o.

ul. Narutowicza 57/4

20-016 Lublin

www.deinde.pl


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.