Wystąpienie Prezydium OZ PZD w Lublinie do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz


 

           

 Szanowna Pani Marszałek!

 

 
                    Już od dwudziestu lat niektóre ugrupowania polityczne prowadzą walkę z polskimi ogrodami działkowymi. W różny sposób uzewnętrzniano swój pazerny stosunek do pozyskania terenów na których gospodarują i wypoczywają wraz ze swoimi rodzinami działkowcy. W różny też, a często niewybredny i obraźliwy sposób uzasadniają niechęć do ogrodów, organizacji apolitycznej, głównie przypisując nam socjalistyczne pochodzenie pomimo, że ogrodnictwo działkowe w Polsce istnieje i rozwija się od ponad 120 lat. Podjęliśmy też w tej sprawie działania obronne. W szeregach obrońców stanęła cała prawie milionowa rzesza polskich rodzin prezentując ponad 620 tysięcy zbiorowych petycji do wszystkich władz parlamentarnych, rządowych i partii politycznych. Ogromna liczba ludzi mądrych
i dobrej woli odniosła się do naszych wystąpień ze zrozumieniem i zdołaliśmy obronić nasze istnienie.
Wydarzenia jednak ostatnich lat, a zwłaszcza zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych –fundamentu naszego bytu postawiło pod znakiem zapytania przyszłość naszych ogrodów. Jesteśmy świadomi znaczenia  dla społeczeństwa ogrodów działkowych  i wyrażamy nadzieję, iż wartości jakie one realizują oraz potencjał społeczny, polityczny i ekonomiczny który reprezentuje nasz milionowy ruch społeczny, pozwolą skutecznie odeprzeć kolejny atak i zachować ogrody dla przyszłych pokoleń Polaków. Wierzymy, iż otrzymamy pełne wsparcie ze strony polskiego parlamentu. Ogrody działkowe   jako tereny zielone  w  aglomeracjach miejskich stanowią istotny mechanizm w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju - umożliwiając społeczeństwu prowadzenie upraw ogrodniczych i stwarzając dla nich miejsce wypoczynku zwłaszcza dla ludzi o najniższym standardzie życiowym, są niezwykle efektywnym środkiem wsparcia socjalnego. Ogrody działkowe to również miejsca spotkań wielu pokoleń oraz integracji środowisk, korzystnie wpływają na umacnianie więzi rodzinnych i budowanie solidarności międzyludzkiej. Dostrzegły to państwa europejskie, a ostatnio Stany Zjednoczone i Japonia.
Tymi argumentami przeciwstawiamy się tym środowiskom, które rzeczywistość spostrzegają przez pryzmat zysku ekonomicznego. Dziś ogrody działkowe przejmowane są coraz częściej przez przedstawicieli młodego pokolenia co stanowi niezbity dowód, że są niezwykle atrakcyjną ofertę. Poprzez zagospodarowanie infrastruktury, rozwój programu odpowiadającego członkom społeczności lokalnych – powodują, że ogrody wpływają również na poprawę wizerunku miast.
Z powyższych względów zwracamy się dziś przede wszystkim do Polskiego Parlamentu o zachowanie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych !
 
 
                                                                   Prezydium Okręgowego Zarządu PZD
                                                                                     W Lublinie
 
 
 
 
 
 
 
Lublin, 16 lutego 2012 r.

 


Kącik ogrodniczy


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.