Biuletyn Informacyjny Zjazdowy


 

 

Dostępny już jest pierwszy w Nowym Roku numer „Biuletynu Informacyjnego”. Jest to publikacja niezwykle ważna, gdyż wszystkie zgromadzone materiały dotyczą IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. 

Na pierwszych stornach „Biuletynu” można zapoznać się z niezwykle pozytywnymi listami skierowanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz marszałek Sejmu Ewę Kopacz do uczestników Zjazdu.
Opublikowaliśmy również niezwykle ważny referat sprawozdawczo-programowy  prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz referaty przewodniczących Komisji KKRoz i  KKRew. W czasie Zjazdu obecni byli także przedstawiciele partii politycznych, którzy zapewnili o swoim wsparciu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpień Stanisława Kalemby, Janusza Piechocińskiego, Tadeusza Iwińskiego. Istotną część obrad stanowiła dyskusja zjazdowa, w  której wzięło udział 25 delegatów, do protokołu Zjazdu dołączone zostały także teksty dodatkowych 7 nie wygłoszonych wystąpień oraz zgłoszone przez delegatów dwa stanowiska i jeden apel. Wszystkie dokumenty również publikujemy w „Biuletynie”.
Zachęcamy także do zapoznania się z  Programem  Związku na lata 2011-2015, uchwałą Zjazdu w sprawie zmiany Statutu PZD czy stanowiskami Zjazdu.

 


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.