Nadzwyczajne Walne Zebranie Informacyjne w ROD „Słoneczne Wzgórza” w Lublinie


W dniu 08 stycznia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Informacyjne w ROD „Słoneczne Wzgórza” w Lublinie. Głównym  celem zwołanego zebrania było omówienie aktualnej sytuacji Związku i rodzinnych ogrodów działkowych . Ogłoszony w dniu 11 lipca 2012 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozbawił działkowców ochrony prawnej i spowodował realne zagrożenie likwidacją całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Do dnia 21.01.2014 r. Sejm powinien uchwalić nową ustawę regulującą funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami różne ugrupowania polityczne opracowują swoje projekty. Wszyscy uczestnicy zebrania jednomyślnie stwierdzili, iż opracowane już projekty nowej ustawy przez Solidarną Polskę i SLD oraz opracowywany projekt przez PO nie spełniają ich oczekiwań.

Szczególnie negatywnie odnieśli się do propozycji złożonych przez Klub Parlamentarny PO. Założenia te w ich ocenie  zmierzają do całkowitej likwidacji ogrodnictwa działkowego.

 Likwidacja Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacja jego majątku zakładana w projekcie PO,  zdaniem działkowców z ROD „Słoneczne Wzgórza” nie mieści się w granicy państwa demokratycznego i jest łamaniem podstawowych praw polskich obywateli. Wypowiedzieli się za zachowaniem  obecnej formy funkcjonowania ogrodów i dalszym funkcjonowaniem Związku.

Uczestnicy zebrania poparli Obywatelski projekt ustawy o rod, widząc w nim szansę na zachowanie działek i ich dalszy rozwój.

Swoje poparcie potwierdzili podpisami na listach i złożonymi oświadczeniami o przystąpieniu do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Prezes ROD „Słoneczne Wzgórza”

/-/ Stanisław Wyrostkiewicz

 

 

 


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.