Nadzwyczajne Walne Zebranie Informacyjne w ROD „Słoneczne Wzgórza” w Lublinie


W dniu 08 stycznia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Informacyjne w ROD „Słoneczne Wzgórza” w Lublinie. Głównym  celem zwołanego zebrania było omówienie aktualnej sytuacji Związku i rodzinnych ogrodów działkowych . Ogłoszony w dniu 11 lipca 2012 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozbawił działkowców ochrony prawnej i spowodował realne zagrożenie likwidacją całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Do dnia 21.01.2014 r. Sejm powinien uchwalić nową ustawę regulującą funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami różne ugrupowania polityczne opracowują swoje projekty. Wszyscy uczestnicy zebrania jednomyślnie stwierdzili, iż opracowane już projekty nowej ustawy przez Solidarną Polskę i SLD oraz opracowywany projekt przez PO nie spełniają ich oczekiwań.

Szczególnie negatywnie odnieśli się do propozycji złożonych przez Klub Parlamentarny PO. Założenia te w ich ocenie  zmierzają do całkowitej likwidacji ogrodnictwa działkowego.

 Likwidacja Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacja jego majątku zakładana w projekcie PO,  zdaniem działkowców z ROD „Słoneczne Wzgórza” nie mieści się w granicy państwa demokratycznego i jest łamaniem podstawowych praw polskich obywateli. Wypowiedzieli się za zachowaniem  obecnej formy funkcjonowania ogrodów i dalszym funkcjonowaniem Związku.

Uczestnicy zebrania poparli Obywatelski projekt ustawy o rod, widząc w nim szansę na zachowanie działek i ich dalszy rozwój.

Swoje poparcie potwierdzili podpisami na listach i złożonymi oświadczeniami o przystąpieniu do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Prezes ROD „Słoneczne Wzgórza”

/-/ Stanisław Wyrostkiewicz

 

 

 


Kącik ogrodniczy


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.