List do Prezydenta RP


 

Lublin, dn. 08.10.2012 r.
Okręgowy Zarząd PZD
w Lublinie
 
                                                                                    Bronisław Komorowski
                                                                        Prezydent RP
                                                                       ul. Wiejska 10
                                                                             00-902 Warszawa
 
 
 
Panie Prezydencie !
 
     Ruch ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich to ponad 100 lat bogatej tradycji i historii.
     Dzisiaj,  po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych może zostać bezpowrotnie zniszczony, a sami działkowcy mogą zostać pozbawieni bezpieczeństwa i ochrony prawnej.
    Aby te czarne scenariusze i obawy nie sprawdziły się działkowcy Lubelszczyzny, użytkujący ponad 30 tysięcy działek w 180 ogrodach poprzez swoich przedstawicieli zgromadzonych na plenarnym posiedzeniu Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Lublinie w dniu 08.10.2012 r. zwracają się do Pana Prezydenta z apelem o potraktowanie tematu ogrodnictwa ze szczególną rozwagą i uwagą.
    Działka to życie i radość kilku milionów Polaków, w przeważającej większości ludzi niezamożnych, głównie emerytów, rencistów i bezrobotnych.
Rola jaką pełnią ogrody działkowe w polskim społeczeństwie jest ogromna nie tylko dla działkowców, ale również dla całego społeczeństwa. Dzięki nim w miastach oddychamy zdrowszym powietrzem, a na stołach Polaków gości więcej ekologicznych owoców i warzyw.
    Działki w ogrodach to miejsce wypoczynku, ale również miejsce wychowania najmłodszego pokolenia.
Przy tworzeniu nowego modelu funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce nie można o tym zapomnieć.
    Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło wrażliwości społecznej, wydając takie orzeczenie spełnili oczekiwania wszystkich przeciwników działalności Polskiego Związku Działkowców, ogrodów działkowych oraz tych wszystkich, którzy działki postrzegają przez pryzmat atrakcyjnych gruntów na których można zarobić duże pieniądze.
    W chwili obecnej przedstawiciele partii politycznych, którzy zapowiadali, że działkowcy mogą być spokojni, ponieważ nowe regulacje prawne z pewnością zabezpieczą przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych,  w rzeczywistości bardziej dbają o prawa i interesy inwestorów i deweloperów niż samych działkowców.
    Z niepokojem obserwujemy, jak posłowie i senatorowie trzy miesiące po ogłoszeniu wspomnianego wyroku zapomnieli o zapewnieniu Trybunału Konstytucyjnego, że wyrok w żaden sposób nie zmierza do naruszenia lub osłabienia pozycji samych działkowców.
    Czas pokazał, że politycy są zapatrzeni w swoje racje, nie wsłuchują się w głos społeczeństwa, w głos swoich wyborców.
Podejmując próbę tworzenia nowych przepisów regulujących funkcjonowanie polskich ogrodów działkowych to warunek konieczny, ponieważ w tej dziedzinie tylko humanitarne rozwiązania powinny być brane pod uwagę.
     Sfera życia społecznego, która ma być uregulowana nową ustawą, to delikatna materia, bo bezpośrednio dotyczy człowieka- polskiego obywatela niezbyt zamożnego.
    Złe prawo może zniszczyć pracę i wieloletni wysiłek tysięcy rodzin działkowych włożony w zbudowanie struktury funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce, która sprawdziła się w praktyce i na trwałe zapadła w umysłach użytkowników działek. Zburzyć łatwo, ale odbudować trudno.
    Tymczasem o tym,  jak ma wyglądać w przyszłości polski społeczny i demokratyczny ruch ogrodnictwa działkowego decydują politycy, którzy nie mają wiedzy na temat systemu funkcjonowania ogrodów, ich historii i tradycji, a przede wszystkim o tym kim jest polski użytkownik działki i czego oczekuje od swoich przedstawicieli w Sejmie. Dlatego też proponowane rozwiązania prawne dla nas działkowców są nie do przyjęcia, gdyby weszły w życie wyrządziły by wielką szkodę polskim działkowcom.
    Ugrupowania polityczne będą decydować jaka będzie przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce, czy jak w całej Europie ogrody będą służyły społeczeństwu i będą się rozwijać, czy popadną w ruinę i będą masowo likwidowane.
    Wyrażamy nadzieję, że Panu Prezydentowi leży na sercu dobro polskiego działkowca i nie zrobi Pan nic co by mogło doprowadzić do likwidacji i zniszczenia polskich ogrodów działkowych. Takie wartości jak dobro człowieka i ochrona jego praw na pewno mieszczą się w Konstytucji RP.
    W interesie zachowania wartości ogrodnictwa działkowego dla przyszłych pokoleń, środowisko działkowców przygotowało swój projekt nowej ustawy regulujący funkcjonowanie polskich ogrodów działkowych. Obywatelski projekt ustawy w całości uwzględnia treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego i inaczej zaprezentował nowe rozwiązania, aniżeli przewidują to projekty innych ugrupowań politycznych. Bowiem te ostatnie opracowane są bez znajomości zasad funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, ich tradycji oraz potrzeb społeczeństwa.
    Wyrażamy przekonanie, iż Pan Prezydent jako najwyższy zwierzchnik władzy wykonawczej, reprezentant wszystkich Polaków odniesie się do proponowanych przez nas rozwiązań z pełnym zrozumieniem i przychyli się do propozycji przewidzianych ustawą opracowaną przez ruch działkowy.
 
 
Przedstawiciele działkowców Lubelszczyzny / 32 podpisy/.
 

 


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.