Konferencja Okręgowa PZD w Lublinie – 23.08.2012 r.


 

        W dniu 23 sierpnia 2012 r. w Lublinie odbyła się Konferencja Przedzjazdowa, w której uczestniczyli przedstawiciele działkowców ze 180 ogrodów Lubelszczyzny, członkowie Okręgowego Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD.
        Na Konferencji Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentował Pan Antoni Kostrzewa – Wiceprezes Krajowej Rady.
Głównym celem zwołania Konferencji było wybranie 10 delegatów na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd PZD, natomiast tematem przewodnim była przyszłość ogrodów i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Uczestnicy Konferencji wyrazili obawy o dalsze funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych oraz majątek własny i wspólny, na który pracowało kilka pokoleń działkowców.
            Delegaci w wystąpieniach podkreślali, że jak nigdy dotąd potrzebna jest jedność wszystkich działkowców. Tylko w sytuacji zgody i porozumienia działkowcy mogą walczyć o korzystne zapisy w przygotowywanym przez Związek projekcie obywatelskim ustawy o ogrodach działkowych. Podkreślali gotowość aktywnego udziału w pracach nad tworzeniem nowego prawa uwzględniającego tradycje ruchu działkowego.
Konferencja wypracowała n/w stanowiska i wystąpienia:
 

Stanowisko w sprawie ataków medialnych na działkowców, ogrody i Związek

List do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

W sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Podziękowania dla sędziów Trybunału Andrzeja Wróbla i Marka Kotlinowskiego 

Podziękowanie dla samorządów za zaangażowanie w obronę praw działkowców

Podziękowania dla wszystkich działkowców województwa lubelskiego, do zarządów rodzinnych ogrodów działowych oraz statutowych komisji ogrodowych

 


Galeria
  • Fot.1
  • Fot.1
  • Fot.3

Kącik ogrodniczy


JAK PRZYSPIESZYĆ KOMPSTOWANIE? - 2020-08-07

 

 Podstawą prawidłowego procesu mineralizacji materii organicznej jest dobór i proporcja materiałów do kompostowania, utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury w pryzmie, zapewnienie dostępu powietrza oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN - 2020-08-04

 W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).


Działka jak „perełka” - 2020-07-30

 

Pani Wanda Lipa kocha przyrodę, uwielbia kwiaty i wciąż tworzy na nowo swój cudowny ogród. Zatopiłam się Jej pięknym świecie kwiatów i roślin użytkowych.