Konferencja Okręgowa PZD w Lublinie – 23.08.2012 r.


 

        W dniu 23 sierpnia 2012 r. w Lublinie odbyła się Konferencja Przedzjazdowa, w której uczestniczyli przedstawiciele działkowców ze 180 ogrodów Lubelszczyzny, członkowie Okręgowego Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD.
        Na Konferencji Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentował Pan Antoni Kostrzewa – Wiceprezes Krajowej Rady.
Głównym celem zwołania Konferencji było wybranie 10 delegatów na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd PZD, natomiast tematem przewodnim była przyszłość ogrodów i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Uczestnicy Konferencji wyrazili obawy o dalsze funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych oraz majątek własny i wspólny, na który pracowało kilka pokoleń działkowców.
            Delegaci w wystąpieniach podkreślali, że jak nigdy dotąd potrzebna jest jedność wszystkich działkowców. Tylko w sytuacji zgody i porozumienia działkowcy mogą walczyć o korzystne zapisy w przygotowywanym przez Związek projekcie obywatelskim ustawy o ogrodach działkowych. Podkreślali gotowość aktywnego udziału w pracach nad tworzeniem nowego prawa uwzględniającego tradycje ruchu działkowego.
Konferencja wypracowała n/w stanowiska i wystąpienia:
 

Stanowisko w sprawie ataków medialnych na działkowców, ogrody i Związek

List do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

W sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Podziękowania dla sędziów Trybunału Andrzeja Wróbla i Marka Kotlinowskiego 

Podziękowanie dla samorządów za zaangażowanie w obronę praw działkowców

Podziękowania dla wszystkich działkowców województwa lubelskiego, do zarządów rodzinnych ogrodów działowych oraz statutowych komisji ogrodowych

 


Galeria
  • Fot.1
  • Fot.1
  • Fot.3

Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.