Odpowiedź na artykuł pt. „Król działek” opublikowany na łamach Tygodnika „Polityka


Pan Jerzy Baczyński

Redaktor Naczelny

Tygodnika „Polityka”

ul. Słupecka 6

02-309 Warszawa

 

 

Okręgowy Zarząd  Polskiego Związku Działkowców w Lublinie reprezentant ponad 30 tys. działkowców zwraca się z prośbą do Pana Redaktora by artykuły, które ukazują się na łamach kierowanego przez Pana tygodnika nie przekazywały polskiemu społeczeństwu fałszywych informacji dotyczących funkcjonowania PZD, a ogrodu działkowego nie przedstawiały jako kłopotliwego reliktu z przeszłej epoki.

W taki właśnie kłamliwy i groteskowy sposób artykuł pt. „Król działek” opublikowany w Nr 29 Tygodnika „Polityka” przedstawił społeczny ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Autorka artykułu Martyna Bunda jak wynika z napisanego  tekstu nie ma żadnej wiedzy przed jakimi poważnymi problemami dzisiaj tuż po ogłoszeniu wyroku w Trybunale Konstytucyjnym, który zakwestionował 24 z 50 przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanęli polscy działkowcy.

Nie ma również pojęcia jakie nastroje panują wśród działkowców.

Nie wiemy, gdzie Pani redaktor widziała tysiące zbuntowanych działkowców przeciwko Związkowi i w jakich ogrodach słyszała szum na działkach o rychłym końcu Polskiego Związku Działkowców, bo na pewno nie wśród lubelskich działkowców.

W 181 ogrodach w województwie lubelskim panuje zupełnie inny nastrój.

Niepokój, niepewność jutra, brak wiary w zapewnienia, że prawa działkowców będą chronione.

Działkowcy myślą o swojej przyszłości, co będzie jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zostanie wykonany w terminie. Rząd i parlament mają 18 m-cy do uchwalenia nowej ustawy. To niewiele.

Po tym terminie nie będzie Związku i działkowców, ponieważ samorządy przejmą grunty ogrodów działkowych lub wprowadzą opłaty za użytkowanie na które nie każdego będzie stać.

To poważne problemy z jakimi musi zmierzyć się ok. 5 milionów polskich działkowców.

Zagrożenia jakie pojawiły się po 11.07.2012 r. dla każdego bez wyjątku czy jest członkiem Związku, czy należy do Stowarzyszenia lub jeszcze innej organizacji są ogromne.

Szkoda, że tak poważny temat jak przyszłość polskich ogrodów działkowych został potraktowany przez Panią Martynę Bundę w kategoriach taniej sensacji.

Już sam tytuł artykułu „ Król działek „ wzbudza sensację i skupia uwagę czytelnika na osobie prezesa Związku. A przecież w obecnej sytuacji takie tendencyjne i wręcz prześmiewcze spojrzenie na ruch społeczny o tak długiej tradycji jest krzywdzące dla jej członków. Wbrew pozorom ruch działkowy nie jest reliktem komunizmu. Ogródki działkowe istnieją w większości krajów Zachodu.

Są wakacje, liczy się każdy gorący temat, a temat działek jest na tyle aktualny i dotyczy tak dużej grupy społeczeństwa, że chętnie podejmowany jest przez prasę i media. Dlatego też, mówimy zdecydowane nie! Taniej sensacji.

 

            W imieniu Prezydium Zarządu OZ PZD w Lublinie

                                                                         

 

                                                                                                       Prezes OZ PZD w Lublinie

                                                                                                              /mgr Stanisław Chodak/

                   

                                                                                                     Sekretarz OZ PZD w Lublinie

                                                                                                               /mgr Jerzy Bodzak/

 


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.