Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 roku


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w  miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku - 08.09.2023

 

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 7 września 2023 roku

w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku

 

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 września 2023 roku podjął uchwałę nr 309/2023 w sprawie w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku.

Szerzenie oświaty to jeden z podstawowych filarów działalności Polskiego Związku Działkowców. Krajowy Zarząd PZD jest przekonany, że nieustanne rozwijanie działalności oświatowej przyniesie wymierne korzyści w funkcjonowaniu całego Związku, ROD a także zagospodarowaniu i  wykorzystaniu działek.

W związku z powyższym KZ PZD postanowił zobowiązać Okręgowe Zarządy PZD do:

- Przeprowadzenia w okresie 3 miesięcy bieżącego roku pełnego szkolenia dla nowych działkowców.

- Zainicjowania i przeprowadzenia przez OZ PZD szkoleń dla działkowców.

- Przeprowadzenia przez OZ PZD przeglądów ROD.

- Zaktywizowania przez OZ PZD działalności promocyjnej i oświatowej korzystając ze stron internetowych OZ PZD i ROD.

- Złożenia sprawozdania z przeprowadzonych działań do 15 grudnia 2023 roku.

Organizację szkoleń dla nowych działkowców powierzono etatowym instruktorom ds. ogrodniczych, z pomocą instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. KZ PZD zarekomendował prowadzenie wykładów przez specjalistów z poszczególnych dziedzin, m.in. ogrodników, prawników, radców prawnych, specjalistów ds. organizacji i zarządzania z OZ PZD. Zarekomendowano także korzystanie z pomocy i doświadczenia instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Szkolenia, w przypadku działkowców z  odległych miejscowości, będą mogły odbywać się zdalnie.

Tematy szkoleń dla działkowców należy dostosować do sytuacji występującej w danych ROD lub potrzeb zgłaszanych przez zarządy ROD lub działkowców, ale także do potrzeb i oczekiwań osób z dużym doświadczeniem w ogrodnictwie działkowym. Na prelegentów wybierać należy osoby z wykształceniem i doświadczeniem stosownym do tematu szkolenia. Niezbędne jest poruszanie na szkoleniach tematów wynikających z  programów PZD. KZ PZD podkreślił również konieczność zadbania o formę przekazywania wiedzy, m.in. audiowizualne metody przekazu oraz materiały pomocnicze, a także rozwinięcia działalności promocyjnej poprzez zamieszczanie na stronach internetowych informacji dotyczących wydarzeń i  działań w Okręgach i ogrodach.

KZ PZD ustanowił odpowiedzialnymi za wykonanie postanowień uchwały Prezesa OZ PZD i dyrektora biura Okręgu.

 

                                                                            Krajowy Zarząd

 

                                                                  Polskiego Związku Działkowców

 


Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.