Informacja nt. posiedzenia Krajowego Zarządu PZD


 

Następnie Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z wynikami kontroli w Okręgu Podkarpackim PZD oraz ROD im. H. Wieniawskiego oraz „Zalesie” w Rzeszowie, która przeprowadzona została przez zespół kontrolny jednostki krajowej PZD. Szczegółowo temat zreferowany został przez członków zespołu: Mariolę Kobylińską-Przewodniczącą zespołu (kierownik WGG), Mirosławę Marks-Główną Księgową PZD oraz Annę Mioduszewską-starszą inspektor ds.prawnych w Wydziale Prezydialnym. 

 

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD „Ikar” w Świdniku, ROD „Stokrotka” w Grębocicach oraz ROD „Karolinka” w Malni.

 

Krajowy Zarząd PZD udzielił zarządowi ROD „Promień” w Sulechowie pożyczki z Funduszu Samopomocowego na realizację II etapu inwestycji budowy instalacji wodociągowej w ROD. Przyznana została również dotacja na budowę siedziby dla zarządu ROD „Wzgórze Arkońskie” w Szczecinie.

 

W ramach swoich statutowych kompetencji Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołania od uchwał OZ i podjął uchwały w tym zakresie w sprawach dotyczących ROD „Oaza” w Kukowie (Okręg Podlaski) pozostawiając w mocy zaskarżone uchwały.

 

Krajowy Zarząd PZD, w związku z roszczeniem dotyczącym gruntu ROD „Granicznik” w Tuplicach przyznał również z Funduszu Obrony ROD środki na zakup prawa własności nieruchomości.

 

 

 

Anna Mioduszewska


Porady Ogrodnicze


Porady dla działkowców jeszcze przed zimą - 2021-11-26

 

    W najbliższą sobotę (27 listopada 2021 r.) w Radio Lublin po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”. Tym razem nowi działkowcy dowiedzą się w jaki sposób przygotować ogród do zimy. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2021-10-14

 

W najbliższą sobotę (16 października 2021 r.) w Radio Lublin po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”. Tym razem nowi działkowcy dowiedzą się jakie prace należy wykonać w ogrodzie pod koniec sezonu wegetacyjnego: Co zrobić z resztkami pożniwnymi i gdzie zagospodarować opadające liście? Jakie pH gleby jest odpowiednie dla roślin uprawnych?   Jak pobrać próby glebowe i zbadać odczyn gleby?


Dla Działkowców i o Działkowcach w Radio Lublin - 2021-09-17

 

Już jutro w sobotę (18 września 2021 r.) w Radio Lublin po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.

Podczas godzinnej audycji wyjaśnimy zagadnienia związane z nabyciem prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Słuchacze dowiedzą się również jakie są prawa i obowiązki działkowca. Omówimy najważniejsze przepisy Regulaminu ROD i powiemy dlaczego warto być Działowcem.