Zwróćmy uwagę na przybywające w ROD osoby potrzebujące pomocy


Zwróćmy uwagę na przybywające w ROD osoby potrzebujące pomocy - 15.01.2021

Według prognoz synoptyków przed nami bardzo mroźne dni. Przewidywany spadek temperatur w nocy to nawet - 20 stopni C. Pomyślmy w tym czasie o tych, którzy nie mają się gdzie schronić podczas takich mrozów. Osoby bezdomne kryją się przed zimnem w  pustostanach, kanałach ciepłowniczych, a  często także w  altanach w  ogrodach działkowych. 

Jeśli przebywamy w tym czasie na terenie ogrodu działkowego zwróćmy uwagę czy nie znajdują się tam osoby, które mogą potrzebować pomocy. Jeśli tak, to zadzwońmy  pod numer alarmowy 112 lub skorzystajmy z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej w  serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile”. To bardzo ważne, ponieważ nasza empatia i  reakcja może uratować komuś życie. Pomijając kwestie naruszenia cudzego mienia, wyziębione altany działkowe nie są odpowiednim  miejscem  schronienia.  A próby dogrzewania się w nich przez bezdomnych często kończą się wznieceniem pożaru, co niekiedy prowadzi do katastrofalnych skutków, kiedy to nocujący w altanie bezdomny ginie w pożarze.  

W czasie mrozów  Policja oraz Straż Miejska codziennie patrolują miejsca, w których mogą przebywać potrzebujące pomocy osoby. Wiadomo jednak, że służby nie są w stanie dotrzeć wszędzie.  Pomóżmy więc  w miarę naszych możliwości, zwróćmy uwagę na innych,  zainteresujmy się tymi często nieporadnymi życiowo osobami i pamiętajmy, że nasza reakcja może uratować czyjeś życie, a jej brak może doprowadzić do tragedii.

 

RDM


Porady Ogrodnicze


Wspólna sprawa - 2021-02-25

 

Z ekologicznymi i społecznymi konsekwencjami zmian klimatu mierzymy się na co dzień - mamy do czynienia z procesami, które powodują zanieczyszczenia, ograniczają różnorodność biologiczną oraz zasobność zbiorników wodnych. Dlatego ważnym zadaniem realizowanym w ramach działalności oświatowej PZD jest podnoszenie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska.


Życiodajny ogród - 2021-02-18

 

Odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne oraz degradację środowiska naturalnego jest ogród będący blisko natury, w którym szanowane są zasoby naturalne. Ogród, który chroni i „daje” życie - pozostaje w równowadze biologicznej i poszanowaniu dla zależności pomiędzy organizmami.


Mamy wpływ na jakość powietrza - 2021-02-12

 

Jakość powietrza w sposób bezpośredni i najbardziej odczuwalny wpływa na warunki życia człowieka. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw, w których odnotowuje się najwyższe stężenia niebezpiecznych pyłów i węglowodorów aromatycznych. Zawarte w powietrzu zanieczyszczenia wywołują dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego, a podwyższone stężenie toksycznych substancji stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie 47 tysięcy osób.

 

Co zatem można zrobić aby oddychać w mieście pełną piersią?