Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 marca 2020r. w sprawie Stanowiska GUS w sprawie problemów


 Od pewnego czasu do jednostki krajowej PZD napływają sygnały od zarządów ROD o braku uwidaczniania w rejestrze REGON numerów NIP poszczególnych ogrodów. W praktyce powstaje problem, gdy podmioty zewnętrzne chcąc wystawić fakturę VAT korzystają z wyszukiwarki po numerze NIP, zaś wyszukiwarka nie łączy numeru NIP z konkretnym ogrodem działkowym. O problemie tym można przeczytać w Aktualnościach Związkowych nr 4/2020.

W związku z powyższym Jednostka Krajowa dwukrotnie zwróciła się do Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o przekazanie informacji czy Departament Standardów i Rejestrów GUS rozpoczął zapowiadane prace nad zmianami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Z informacji przekazywanych przez GUS dotyczących nowelizacji w/w ustawy wynika, że w trakcie prac nad projektem będzie poruszana także kwestia braku NIP we wpisach do REGON jednostek lokalnych. Jednostka Krajowa podkreśliła, że problem ten dotyczy coraz większej liczby ROD, które licznie zgłaszają problemy z jakimi się spotykają w tym zakresie.

W dniu 18 marca 2020 r. do Jednostki Krajowej wpłynęła odpowiedź Głównego Urzędu Statystycznego, w której GUS zapewnił, że jakkolwiek prace legislacyjne jeszcze się nie rozpoczęły, to Departament opracowuje propozycje zmian, w tym dotyczące kwestii rozszerzenia cech jednostki lokalnej o NIP. GUS podniósł także, iż na chwilę obecną w praktyce różne firmy korzystać mogą z różnego oprogramowania i wybór aplikacji zależy tylko od tych podmiotów, w związku z czym GUS nie ma wpływu na to jakie programy zostaną wybrane i jak będą funkcjonować w obrocie prawnym. Jednocześnie od ubiegłego roku służby skarbowe w celu umożliwienia weryfikacji kontrahentów udostępniają własne narzędzia, takie jak Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych  do rejestru VAT. Jest on dostępny pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, jednak dotyczy jedynie podatników VAT.

W praktyce skutecznym rozwiązaniem problemu jest wpisywanie przez sprzedawców tzw. ręcznego wpisania numeru NIP. W praktyce wystarczającym więc działaniem jest okazanie przez zarząd ROD zaświadczenia o posiadaniu nr NIP oraz zaświadczenia o posiadaniu nr REGON, zaś przy mniejszych zakupach warto pamiętać, iż paragon stanowi uproszczoną fakturę, gdy dokonuje się zakupu na kwotę  do 450 zł. Warto także nadmienić, iż odmowa wystawienia faktury VAT jest niezgodna z przepisami Ordynacji Podatkowej oraz Ustawy o VAT, zatem przyczyną takiego stanu rzeczy nie są nowe przepisy i przeszkody natury formalnoprawnej, a  niechęć leżąca po stronie sprzedawców.

Krajowy Zarząd informuje, że monitoruje sprawę na bieżąco i będzie brał czynny udział w procesie legislacyjnym mającym na celu nowelizację przepisów Ustawy o statystyce publicznej i starał się doprowadzić do wdrożenia rozwiązań, które skutecznie zakończyłyby problem z wystawianiem przez sprzedawców faktur VAT dla zarządów ROD.

Pełną treść odpowiedzi GUS można przeczytać poniżej.

  

Warszawa 24 marca 2020 r.                                              Krajowy Zarząd PZD

 

 

Załącznik plikowy do pobrania

pismo_GUS.pdf


Kącik ogrodniczy


Kupujemy kompostownik - 2020-03-27

 

Początek sezonu wegetacyjnego sprzyja unowocześnianiu ogrodu i wprowadzaniu nowych rozwiązań uławiających prace na działce. Warto poświęcić ten czas na wybór odpowiedniego kompostownika. Korzyści płynące z wytwarzania kompostu oraz możliwości jego wykorzystywania  w ogrodzie są powszechnie znane. Należy jednak podkreślić proekologiczne walory kompostowania materii organicznej pochodzącej z działki, która zamiast trafić do śmietnika, włączana jest w cykl przemiany w jeden z najlepszych i najtańszych nawozów organicznych jakim jest kompost.


Czas na dobry plan - 2020-03-19

 

Ostatnie zdarzenia w kraju i na świecie, wywołują duży niepokój. Konieczność ograniczenia przemieszczania się i zalecenia aby pozostać w domach, to aktualnie najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się  choroby. Niech to nie będzie czas zmarnowany.

Niebawem wrócimy do naszych ogrodów z szumiącą już na parapetach rozsadą i nasionami, coraz mocniej utwierdzeni w przekonaniu, jak cenne jest posiadanie własnych plonów.

Już teraz wato przygotować dobry plan

na ogród pełen ekologicznych warzyw.


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.