Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 listo


 

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 28.11.2019 r. odbyła w Warszawie swoje drugie posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie  posiedzenia odniosła się do przebiegu i wyników XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD odbytego w Warszawie w dniu 18.10.2019 r.

Omówiła wynik kontroli w Zarządzie ROD „Kinowa” w Warszawie przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny KKR PZD w dniach 25-27.11.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uchwaliła:

- Plan Pracy w 2020 roku,

- Tezy dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów w latach 2020-2023,

- Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych PZD w latach 2020-2023.

Omówiono również sprawy bieżące Komisji.

Sekretarz

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Zenon Jabłoński


Kącik ogrodniczy


Uwaga na przymrozki ! - 2020-05-15

 

W maju zwykle spodziewamy się ochłodzeń. Przymrozki występują  najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Zimni ogrodnicy to św. Pankracy (12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka – św. Zofia (15 maja). W tym okresie warto bacznie obserwować prognozę pogody.


Bądź EKO! Podlewaj z głową - 2020-04-30

 

Wszyscy wiemy, że uprawy potrzebują nawadniania. Jednak ważne jest, aby rozważnie gospodarować wodą. Oto najważniejsze zasady racjonalnego podlewania:


Łąka kwietna jako alternatywa dla trawnika - 2020-04-30


Ogrody działkowe, które jeszcze do niedawna stanowiły wyłączne źródło uzupełnienia i ratowania budżetu domowego poprzez uprawę roślin jadalnych przekształcają się coraz częściej w tereny rekreacyjne. Niemalże na każdej działce większość terenu stanowi trawnik.