Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 listo


 

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 28.11.2019 r. odbyła w Warszawie swoje drugie posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie  posiedzenia odniosła się do przebiegu i wyników XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD odbytego w Warszawie w dniu 18.10.2019 r.

Omówiła wynik kontroli w Zarządzie ROD „Kinowa” w Warszawie przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny KKR PZD w dniach 25-27.11.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uchwaliła:

- Plan Pracy w 2020 roku,

- Tezy dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów w latach 2020-2023,

- Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych PZD w latach 2020-2023.

Omówiono również sprawy bieżące Komisji.

Sekretarz

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Zenon Jabłoński


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.