Przyszłość ROD w rękach działkowców


 

Na wiosnę Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przystąpiło do opracowania projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Krajowy Zarząd PZD niezwłocznie wystąpił do Ministerstwa z wnioskiem o zaproszenie Polskiego Związku Działkowców do konsultacji nad przedmiotowym projektem. Z otrzymanej w dniu 12 listopada 2019 r.
z Departamentu Polityki Przestrzennej odpowiedzi wynika, że gdy projekt będzie gotowy, zostanie skierowany do konsultacji społecznej, w której również i PZD będzie mógł uczestniczyć, zająć stanowisko i przedstawić uwagi.

Z pisma wynika również, iż obecnie trwają prace nad reformą systemu planowania przestrzennego. Trudno jednak określić na jakim są one etapie i co znajdzie się w projekcie.

Zmiany w planowaniu przestrzennym są konieczne, gdyż wpłyną pozytywnie na system planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także wyeliminują chaotyczną zabudowę, która często prowadzi do pogorszenia warunków życia społeczności lokalnej. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż Polski Związek Działkowców jest jednym z największych stowarzyszeń ogólnopolskich w kraju, zrzeszającym 4 626 rodzinnych ogrodów działkowych zajmujących ponad 40 tys. ha ziemi, głos działkowców i PZD powinien być wzięty pod uwagę. Dlatego też, gdy tylko projekt zostanie udostępniony, Krajowy Zarząd PZD natychmiast się z nim zapozna i zajmie stanowisko. Projekt zostanie także przekazany do okręgów i ROD, aby wszyscy mogli się wypowiedzieć w tak ważnej sprawie.

Projekt ustawy, który opracowuje Ministerstwo ma ogromne znaczenie dla ROD, dlatego musi być zauważony przez wszystkie struktury PZD i to nie tylko na szczeblu krajowym czy terenowym, ale i w ogrodach działkowych.

Należy pamiętać, iż tereny ROD są bardzo cenne dla wielu zainteresowanych, dlatego też stały monitoring tej sprawy i udział we wszelkich konsultacjach jest niezwykle ważny dla istniejących ogrodów dziś i ich przyszłości.

AR


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.