KZ PZD rozpatrywał temat likwidacji i regulacji prawnych ROD


 

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD w dniu 14 listopada 2019 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Jest to bardzo trudne zagadnienie pod względem merytorycznym, a zarazem niezmiernie ważne, gdyż dotyczy gruntów, na których położone są rodzinne ogrody działkowe a wiec i działki użytkowane przez działkowców i ich rodziny.

KZ PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w odniesieniu do ROD Orlińskiego w Lęborku, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ul. Buczka w Lęborku na odcinku od ul. Poznańskiej do granicy Miasta Lębork. Likwidacji uległ teren o powierzchni 0,0103 ha. Żadne działki rodzinne nie zostały dotknięte przedmiotową inwestycją. Podjęcie powyższej decyzji było możliwe z uwagi na wypełnienie przez inwestora wszystkich zobowiązań pieniężnych względem PZD. 

Również w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 odcinka od ul. Świeradowskiej do ul. Terenowej we Wrocławiu, KZ PZD – po wypłacie odszkodowań dla działkowców i PZD – stwierdził likwidację części ROD „Jedność” we Wrocławiu. Likwidacji uległ teren o powierzchni 0,6176 ha, 13 działek rodzinnych w całości i 5 w części.

Podobna sytuacja dotyczyła ROD im. Staszica w Oławie, gdzie po analizie wszelkich dokumentów i potwierdzeniu spełnienia zobowiązań ustawowych względem PZD i działkowców, KZ PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w związku z realizacją inwestycji drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 1574 D – ul. Kilińskiego w Oławie. Ogród zmniejszył się o 0,0397 ha, na których urządzone były częściowo 3 działki rodzinne.  

KZ PZD wyraził także zgodę na wygaszenie prawa użytkowania PZD i zwrot na rzecz Miasta Malbork części nieruchomości przynależnej do ROD „Nadzieja” w Malborku. Powyższy zwrot dotyczy 0,1634 ha, który stanowi teren niezagospodarowany, na którym brak jest majątku PZD i działkowców.

AR


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.