Wsparcie miasta dla działkowców z ROD "Marzenie" w Kraśniku


 

Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk wydał decyzję stwierdzającą nabycie nieodpłatnie przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania nieruchomości zajmowanej przez Rodzinny Ogród Działkowy i stanowiącej dotąd własność miasta.

Polski Związek Działkowców zwrócił się do Burmistrza Miasta Kraśnika o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 10,5 ha. To teren zajmowany przez ROD i będący własnością miasta. Decyzja burmistrza stwierdzająca nabycie prawa użytkowania jest związana z planowaną budową drogi wojewódzkiej 833 o nowym przebiegu. W ramach tej inwestycji powstanie m.in. obwodnica północna Kraśnika, która ułatwi mieszkańcom poruszanie się między oboma częściami miasta oraz usprawni komunikację z sąsiednimi gminami.

Zaplanowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich trasa drogi 833 ma przecinać teren ROD „Marzenie” w kierunku Budzynia i osiedla Piaski. Oznaczać to będzie likwidację części działek. Władze miasta zdecydowały o udzielenia wsparcia ROD na dwa sposoby. Po pierwsze, burmistrz wydał decyzję stwierdzającą nabycie nieodpłatnie przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania nieruchomości o pow. 10,5 ha, która w części zostanie wywłaszczona na potrzeby budowy drogi. Umożliwi to PZD i działkowcom otrzymanie odszkodowania. Bez prawa do nieruchomości takie odszkodowania nie mogłyby im zostać przyznane. Po drugie, miasto wykupiło od prywatnego właściciela dodatkową działkę o pow. prawie 1 ha leżącą między „Marzeniem II” a ROD „Stokrotka” (na zdjęciu). Może tam powstać dodatkowo prawie 30 nowych działek rekreacyjnych. Teren ten mógłby zostać oddany Polskiemu Związkowi Działkowców w nieodpłatne użytkowanie, na czas nieoznaczony, jeśli taką decyzję podejmie Rada Miasta. Stosowna uchwała w tej sprawie została już przygotowana w magistracie i będzie przedmiotem obrad w listopadzie.

- Podjęte działania to z naszej strony forma wsparcia dla działkowców w związku z zajęciem części „Marzenia” pod budowę nowej drogi wojewódzkiej, chociaż nie my tę inwestycję będziemy realizować –mówi burmistrz miasta Wojciech Wilk. - Ta droga jest jednak Kraśnikowi bardzo potrzebna i cieszę się, że w końcu powstanie, a nam – wspólnie z radnymi – uda się pomóc działkowcom w ograniczeniu strat z tym związanych.

 

Daniel Niedziałek

 

Źródło: http://www.krasnik.eu/aktualnosci/wsparcie-miasta-dla-dzialkowcow-z-marzenia

fot. http://www.krasnik.eu/


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.