Nowelizacja ustawy śmieciowej w Senacie RP


 

W dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na terenie ROD.

Po jej uchwaleniu, została skierowana do  Senatu RP. Jej rozpatrzeniem zajmą się połączone komisje senackie tj. Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pierwsze posiedzenie ww. komisji odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00. Wezmą w nim udział przedstawiciele PZD – p. Izabela Ożegalska (sekretarz PZD) oraz p. Monika Pilzak (prawnik z Biura Prawnego PZD), które będą reprezentowały interesy ROD i działkowców.

 

 MAP


Kącik ogrodniczy


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.


Z myślą o owadach zapylających - 2019-08-27

 

Rośliny miododajne stanowią pożytek nie tylko dla pszczół miodnych, ale również dla pszczół samotnic oraz trzmieli. Warto zachęcić pożyteczne owady do zasiedlania ogrodów i działek ogrodniczych.