Sukces działkowców w Sejmie!


 

 

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

Sukces działkowców w Sejmie!

 

W dniu 4.04.2019r. Sejm podjął uchwałę o przyjęciu poprawek senackich do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wśród zaakceptowanych zmian znalazła się najważniejsza – z punktu widzenia ogrodów i działkowców – skracająca z 3 lat, do 1 roku, okres odroczenia wejścia w życie przepisu wygaszającego możliwość zgłaszania żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Przepis, zgodnie z którym, po 20 latach od wywłaszczenia wygaśnie możliwość żądania zwrotu nieruchomości wykorzystanej na cel sprzeczny z określonym w decyzji wywłaszczeniowej, miał obowiązywać dopiero od 2022r. Na skutek zabiegów PZD nastąpi to już  za 12 miesięcy.

Brak przepisu powodował, że w prawie występowała luka. Umożliwiała ona  zgłaszanie roszczeń do terenów publicznych bez jakiegokolwiek limitu czasowego. Niejednokrotnie wykorzystywano ją do reprywatyzacji  terenów przejętych (zgodnie z prawem) przed 50, a nawet więcej laty. Problem, na który PZD zwracał uwagę od lat, zagrażał nie tylko ogrodom, ale również innym obiektom publicznym, jak szpitale, szkoły, budynki komunalne.

Dzięki zmianom zaakceptowanym przez Sejm, za 1 rok zagrożenie to powinno zniknąć. 

Korekta zaproponowana przez Senat była efektem kampanii społecznej zainicjowanej przez Krajowy Zarząd PZD. Spotkania z parlamentarzystami organizowane w kraju przez przedstawicieli działkowców z okręgów PZD, setki petycji skierowane do rządu, klubów poselskich i parlamentarzystów przez ogrody i indywidulanych działkowców, okazały się skutecznym narzędziem w zabiegach o zabezpieczenie prawne ogrodów.

Najpierw, po spotkaniu delegacji PZD z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji, udało się nakłonić resort do rozważenia korekty nowelizacji uchwalonej przez Sejm (był to projekt rządowy). Następnie, argumenty przedstawicieli działkowców zaprezentowane na posiedzeniu komisji, ostatecznie przekonały do sprawy senatorów.

Głosowanie Sejmu zamyka prace w Parlamencie. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli to nastąpi, za rok, niebezpieczna dla działkowców luka w prawie zniknie. Stanie się tak, ponieważ działkowcy po raz kolejny udowodnili, że razem potrafią skutecznie upomnieć się o swoje prawa. Cieszy to tym bardziej, że inicjatywa przysłuży się ogółowi społeczeństwa. Widmo nowych roszczeń oddali się ostatecznie nie tylko od ogrodów, ale także innych obiektów wzniesionych na terenach publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD pragnie podziękować wszystkim Posłom i Senatorom, którzy zagłosowali za zmianą postulowaną przez naszą organizację. Szczególne podziękowania kierujemy jednak do wszystkich Działkowców, którzy angażując się w kampanię, przyczynili się do polepszenia sytuacji prawnej swych ogrodów.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

4 kwietnia 2019 r. 

 


Kącik ogrodniczy


Zanieczyszczenie środowiska a rodzinne ogrody działkowe - 2019-06-11

 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego powstaje wskutek wprowadzania do otoczenia: powietrza, wody i gleby, czynników szkodliwych, które niszczą przyrodę, a tym samym środowisko życia ludzi, zwierząt i roślin.  Długotrwała emisja czynników degradujących środowisko prowadzi do jego skażenia. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go przyrodę, należy podjąć działania ograniczające ilość czynników szkodliwych wprowadzanych do  ekosystemu.


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.