Rozmowa z Senatorem Andrzejem Misiołkiem na temat projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nierucho


W dniu 11 marca br. przedstawiciele Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców udali się do biura senatorskiego na spotkanie z Senatorem Andrzejem Misiołkiem. Senator jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, która pracuje obecnie nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przypomnijmy, że w dniu 20 lutego Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy, która stanowi zagrożenie dla istnienia wielu ROD, gdyż w dużym stopniu zwiększa uprawnienia byłych właścicieli do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, co w konsekwencji grozi widmem zwrotów tych nieruchomości i likwidacji działek.

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie struktury Związku rozpoczęły batalię o zmianę negatywnych zapisów ustawy.  Również w tym temacie w ostatnim czasie Krajowy Zarząd PZD nawiązał współpracę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, które bezpośrednio odpowiada za przygotowanie kontrowersyjnej nowelizacji przepisów ustawy, z nadzieją na przeforsowanie stosownych poprawek, które uchronią ROD przed jej negatywnymi skutkami -  o czym można było ostatnio przeczytać na stronie PZD (link).

W czasie rozmowy z Senatorem przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w osobach Józef Noski – Prezes OZ Śl., Mateusz Macianty  - Dyrektor biura oraz adw. Mateusz Kubasiak przedstawili wszystkie zastrzeżenia i opinie prawne przygotowane przez Jednostkę Krajową PZD,  dotyczące procedowanego projektu ustawy oraz wskazali negatywne skutki finansowe i społeczne w przypadku likwidacji ROD. Pan Senator wysłuchał zgłoszonych zastrzeżeń oraz poinformował, że na dzień dzisiejszy jako przewodniczący komisji senackiej otrzymał wiele interwencji ze strony działkowców i PZD, stanowiące uwagi do projektu ustawy.

Wskazał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury na której zasadne jest aby w imieniu PZD jego przedstawiciele zgłosili swoje zastrzeżenia i  uwagi. Jako przewodniczący komisji udzieli w tym temacie głosu PZD.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego PZD – Mateusz Macianty


Kącik ogrodniczy


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.