Rozmowa z Senatorem Andrzejem Misiołkiem na temat projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nierucho


W dniu 11 marca br. przedstawiciele Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców udali się do biura senatorskiego na spotkanie z Senatorem Andrzejem Misiołkiem. Senator jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, która pracuje obecnie nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przypomnijmy, że w dniu 20 lutego Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy, która stanowi zagrożenie dla istnienia wielu ROD, gdyż w dużym stopniu zwiększa uprawnienia byłych właścicieli do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, co w konsekwencji grozi widmem zwrotów tych nieruchomości i likwidacji działek.

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie struktury Związku rozpoczęły batalię o zmianę negatywnych zapisów ustawy.  Również w tym temacie w ostatnim czasie Krajowy Zarząd PZD nawiązał współpracę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, które bezpośrednio odpowiada za przygotowanie kontrowersyjnej nowelizacji przepisów ustawy, z nadzieją na przeforsowanie stosownych poprawek, które uchronią ROD przed jej negatywnymi skutkami -  o czym można było ostatnio przeczytać na stronie PZD (link).

W czasie rozmowy z Senatorem przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w osobach Józef Noski – Prezes OZ Śl., Mateusz Macianty  - Dyrektor biura oraz adw. Mateusz Kubasiak przedstawili wszystkie zastrzeżenia i opinie prawne przygotowane przez Jednostkę Krajową PZD,  dotyczące procedowanego projektu ustawy oraz wskazali negatywne skutki finansowe i społeczne w przypadku likwidacji ROD. Pan Senator wysłuchał zgłoszonych zastrzeżeń oraz poinformował, że na dzień dzisiejszy jako przewodniczący komisji senackiej otrzymał wiele interwencji ze strony działkowców i PZD, stanowiące uwagi do projektu ustawy.

Wskazał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury na której zasadne jest aby w imieniu PZD jego przedstawiciele zgłosili swoje zastrzeżenia i  uwagi. Jako przewodniczący komisji udzieli w tym temacie głosu PZD.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego PZD – Mateusz Macianty


Kącik ogrodniczy


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.


O świadomości znaczenia ogrodnictwa działkowego - 2019-01-11

Niebezpieczną tendencją i ogromnym zaniedbaniem jest przekształcanie ogrodów działkowych w przestrzenie rekreacyjne i całkowite zaniechanie upraw ogrodniczych. Przeniesienie życia towarzyskiego na teren ogrodów i wykorzystywanie działek w rodzinnych ogrodach działkowcach wyłącznie do celów rozrywkowych, znacznie obniża jakość spędzanego czasu w ogrodzie i wpływa niekorzystnie na relacje międzysąsiedzkie. Takie zubożenie funkcji ogrodu kłuci się z tradycją ogrodnictwa działkowego.


Ziołolecznictwo na działkach - 2019-01-10

ObrazRodzinne Ogrody Działkowe to wielka ziołowa apteka – takie są pierwsze wnioski z  badań etnobotanicznych w ogrodach w Słupsku, Ustce i Sławnie. W ROD  najchętniej uprawiane są takie gatunki, jak: żywokost, pierwiosnek lekarski, lebiodka majerankowa, malwa czarna, lubczyk, czosnek, czosnek niedźwiedzi, pysznogłówka.