Spotkanie z Senatorem Jackiem Włosowiczem w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościam


W związku z trwającym procesem legislacyjnym w przedmiocie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności brakiem uwzględnienia przez Sejm RP postulatów i uwag środowiska działkowców co do proponowanych zapisów, w dniu 4 marca br. odbyło się spotkanie Okręgu Świętokrzyskiego PZD z Senatorem Prawa i  Sprawiedliwości Jackiem Włosowiczem. Spotkanie dodatkowo cenne z uwagi na fakt, że Pan Senator jest członkiem senackiej Komisji Infrastruktury, która jako jedna z dwóch opiniować będzie przywołany projekt nowelizacji.

W blisko godzinnej rozmowie przedstawiono Panu Senatorowi najważniejsze uwagi i wątpliwości jakie kieruje Polski Związek Działkowców w odniesieniu do projektu ustawy, a które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonalności nowych przepisów i ich szerokich skutków, nie tylko dla działkowców ale i mieszkańców mieszkań spółdzielczych czy komunalnych.

Pan Senator z uwagą zapoznał się z argumentacją Okręgu, przede wszystkim tą, która nakierowana jest na sferę potencjalnych skutków nowych przepisów i realizacji celów samego Ustawodawcy. Liczy, że argumenty Związku zostaną ponownie zaprezentowane przez stowarzyszenie ogrodowe na posiedzeniu Komisji Infrastruktury jeszcze przed posiedzeniem Senatu w tej materii, co pozwoli na przedstawienie tych zagadnień szerszej grupie senatorów.

Senatorowi Włosowiczowi przekazano przede wszystkim opinię biura prawnego PZD w przedmiocie uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Poproszono Pana Senatora aby nad przywołaną w niej argumentacją stricte prawną pochyliło się także Biuro Analiz Senatu w zakresie wskazanych tam zagrożeń dla licznych środowisk i  instytucji w naszym kraju, które w różnoraki sposób korzystają z  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

 


Kącik ogrodniczy


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.


O świadomości znaczenia ogrodnictwa działkowego - 2019-01-11

Niebezpieczną tendencją i ogromnym zaniedbaniem jest przekształcanie ogrodów działkowych w przestrzenie rekreacyjne i całkowite zaniechanie upraw ogrodniczych. Przeniesienie życia towarzyskiego na teren ogrodów i wykorzystywanie działek w rodzinnych ogrodach działkowcach wyłącznie do celów rozrywkowych, znacznie obniża jakość spędzanego czasu w ogrodzie i wpływa niekorzystnie na relacje międzysąsiedzkie. Takie zubożenie funkcji ogrodu kłuci się z tradycją ogrodnictwa działkowego.


Ziołolecznictwo na działkach - 2019-01-10

ObrazRodzinne Ogrody Działkowe to wielka ziołowa apteka – takie są pierwsze wnioski z  badań etnobotanicznych w ogrodach w Słupsku, Ustce i Sławnie. W ROD  najchętniej uprawiane są takie gatunki, jak: żywokost, pierwiosnek lekarski, lebiodka majerankowa, malwa czarna, lubczyk, czosnek, czosnek niedźwiedzi, pysznogłówka.