Spotkanie z Senatorem Jackiem Włosowiczem w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościam


W związku z trwającym procesem legislacyjnym w przedmiocie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności brakiem uwzględnienia przez Sejm RP postulatów i uwag środowiska działkowców co do proponowanych zapisów, w dniu 4 marca br. odbyło się spotkanie Okręgu Świętokrzyskiego PZD z Senatorem Prawa i  Sprawiedliwości Jackiem Włosowiczem. Spotkanie dodatkowo cenne z uwagi na fakt, że Pan Senator jest członkiem senackiej Komisji Infrastruktury, która jako jedna z dwóch opiniować będzie przywołany projekt nowelizacji.

W blisko godzinnej rozmowie przedstawiono Panu Senatorowi najważniejsze uwagi i wątpliwości jakie kieruje Polski Związek Działkowców w odniesieniu do projektu ustawy, a które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonalności nowych przepisów i ich szerokich skutków, nie tylko dla działkowców ale i mieszkańców mieszkań spółdzielczych czy komunalnych.

Pan Senator z uwagą zapoznał się z argumentacją Okręgu, przede wszystkim tą, która nakierowana jest na sferę potencjalnych skutków nowych przepisów i realizacji celów samego Ustawodawcy. Liczy, że argumenty Związku zostaną ponownie zaprezentowane przez stowarzyszenie ogrodowe na posiedzeniu Komisji Infrastruktury jeszcze przed posiedzeniem Senatu w tej materii, co pozwoli na przedstawienie tych zagadnień szerszej grupie senatorów.

Senatorowi Włosowiczowi przekazano przede wszystkim opinię biura prawnego PZD w przedmiocie uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Poproszono Pana Senatora aby nad przywołaną w niej argumentacją stricte prawną pochyliło się także Biuro Analiz Senatu w zakresie wskazanych tam zagrożeń dla licznych środowisk i  instytucji w naszym kraju, które w różnoraki sposób korzystają z  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

 


Kącik ogrodniczy


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.