Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowany Regulamin ROD


1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z  dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, która wraz z Regulaminem ROD została opublikowana w  Biuletynie Informacyjnym nr 9/2018.

Regulamin ROD obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodu działkowego, dlatego bardzo istotne jest poinformowanie działkowców o zmianach, jakie w nim zapisano. Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o wydrukowaniu znowelizowanego Regulaminu ROD w nakładzie odpowiadającym liczbie działkowców. Został on przekazany do okręgów, skąd zarządy powinny odbierać go w liczbie odpowiadającej liczbie działkowców w ROD. Koszty Regulaminu ROD dla członków PZD zostaną pokryte ze składki członkowskiej, a działkowcy nie będący członkami PZD będą mogli go nabyć w swoim zarządzie.

 

 

Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu ROD:


1) § 2 ust. 3 - zmiana dotycząca nadawania nazw dla ROD;

2) § 9 ust. 2 pkt 4 - nowa regulacja stanowiąca o  tym, że działkowiec powinien przywrócić stan sprzed naruszenia, jeśli przyczynił się do jego powstania.

3) do § 17 wprowadzono regulację dotyczącą wypowiadania umowy dzierżawy działkowej;

4) § 34 ust. 2 – wprowadzono nowy przepis zabraniający dokonywania nasadzeń na terenach ogólnych;

5) § 44 ust. 5 i 6 - wskazano postępowanie w  przypadku, gdy z uwagi na ukształtowanie działki nie jest możliwe posadowienie altany w wymaganych odległościach od granicy działki;

6) § 45 ust. 2 i 3 - wprowadzono nową regulację dotycząca nadzoru nad altanami i ich parametrami przez zarząd ROD (ust. 2) i możliwość skorzystania przez zarząd do realizacji tego celu instytucji wejścia na działkę na podstawie § 73 i 74, jak również odpowiedzialności za właściwe usytuowanie altany (ust. 3);

7) § 67 pkt 2 – wprowadzono termin „ponad przeciętną miarę” odnoszący do obowiązku działkowca niezakłócania spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń;

8) § 70 – w przepisie dotyczącym wjazdu na teren ogrodu osób niepełnosprawnych zrezygnowano z przymiotnika „ruchowo”;

9) § 80 – wprowadzono regulację dotyczącą odpowiedzialności działkowca: „Działkowiec winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez PZD w celu usunięcia naruszeń w  infrastrukturze ogrodowej”;

10) § 81 ust. 3 – dopisano, że skierowane do działkowca pisma po ich zwrocie przez pocztę pozostaną w aktach ze skutkiem doręczenia również w przypadku w przypadku nieprzyjęcia korespondencji;

11) § 83 ust. 4 – wpisano statutową możliwość odpracowania zaległości z tytułu niewnoszenia opłat ogrodowych za zgodą zarządu ROD.

Zofia Rut-Skórzyńska


Tu można pobrać Regulamin ROD uchwalony 28 czerwca 2018 roku, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku (
LINK)


Kącik ogrodniczy


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.


O świadomości znaczenia ogrodnictwa działkowego - 2019-01-11

Niebezpieczną tendencją i ogromnym zaniedbaniem jest przekształcanie ogrodów działkowych w przestrzenie rekreacyjne i całkowite zaniechanie upraw ogrodniczych. Przeniesienie życia towarzyskiego na teren ogrodów i wykorzystywanie działek w rodzinnych ogrodach działkowcach wyłącznie do celów rozrywkowych, znacznie obniża jakość spędzanego czasu w ogrodzie i wpływa niekorzystnie na relacje międzysąsiedzkie. Takie zubożenie funkcji ogrodu kłuci się z tradycją ogrodnictwa działkowego.


Ziołolecznictwo na działkach - 2019-01-10

ObrazRodzinne Ogrody Działkowe to wielka ziołowa apteka – takie są pierwsze wnioski z  badań etnobotanicznych w ogrodach w Słupsku, Ustce i Sławnie. W ROD  najchętniej uprawiane są takie gatunki, jak: żywokost, pierwiosnek lekarski, lebiodka majerankowa, malwa czarna, lubczyk, czosnek, czosnek niedźwiedzi, pysznogłówka.