Telefoniczne porady prawne dla ROD i działkowców


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom ogrodów, Okręgi PZD oraz Krajowa Rada PZD również w 2019 r. będą kontynuowały udzielanie telefonicznych porad prawnych.

Porady prawne będą udzielane przez prawników i radców prawnych PZD. Będą mogli z nich skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów i komisji rewizyjnych ROD należących do PZD.

Dzięki telefonicznym poradom prawnym będzie możliwe bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości w zakresie stosowania i  interpretacji przepisów ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD, a  także przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie dotyczącym funkcjonowania ROD i działek. Na najczęściej pojawiające się pytania będą przygotowywane pisemne odpowiedzi, publikowane m.in. na stronie internetowej PZD (http://pzd.pl/porady-prawne-2.html) oraz w wydawnictwach PZD, w tym Aktualnościach Związkowych.

Szczegółowy wykaz telefonów Okręgów PZD i KR PZD, pod którymi będą udzielane porady prawne (POBIERZ

)

Zachęcamy do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej!

MAP


Kącik ogrodniczy


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.


O świadomości znaczenia ogrodnictwa działkowego - 2019-01-11

Niebezpieczną tendencją i ogromnym zaniedbaniem jest przekształcanie ogrodów działkowych w przestrzenie rekreacyjne i całkowite zaniechanie upraw ogrodniczych. Przeniesienie życia towarzyskiego na teren ogrodów i wykorzystywanie działek w rodzinnych ogrodach działkowcach wyłącznie do celów rozrywkowych, znacznie obniża jakość spędzanego czasu w ogrodzie i wpływa niekorzystnie na relacje międzysąsiedzkie. Takie zubożenie funkcji ogrodu kłuci się z tradycją ogrodnictwa działkowego.


Ziołolecznictwo na działkach - 2019-01-10

ObrazRodzinne Ogrody Działkowe to wielka ziołowa apteka – takie są pierwsze wnioski z  badań etnobotanicznych w ogrodach w Słupsku, Ustce i Sławnie. W ROD  najchętniej uprawiane są takie gatunki, jak: żywokost, pierwiosnek lekarski, lebiodka majerankowa, malwa czarna, lubczyk, czosnek, czosnek niedźwiedzi, pysznogłówka.