Szkolenie na temat ochrony żyzności gleb


W dniu 25 września 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb. Było to pierwsze z  zapowiedzianych 12 szkoleń w ramach realizowanego w Instytucie Ogrodnictwa projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską. Informacja nt. tego projektu publikowana była m.in. w numerze 6’2018 „działkowca”.

W szkoleniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele redakcji „działkowca” – S. Milewski i E. Sikora oraz dr Hanna Legutowska z SGGW – wieloletnia współpracowniczka „działkowca” i autorka licznych publikacji nt. ekologicznych metod uprawy roślin.

Spotkanie otworzyła dr Beata Kowalska z Instytutu Ogrodnictwa – koordynator ww. projektu, która zwróciła m.in. uwagę na główny cel projektu, czyli edukację w zakresie ochrony żyzności gleb, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości gleb.

W trakcie szkolenia prezentowane były następujące tematy: „Korzystne i  niekorzystne mikroorganizmy glebowe” – dr hab. Urszula Smolińska, Instytut Ogrodnictwa; „Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb” – dr hab. Wojciech Stępień, SGGW w Warszawie; „Aktualne metody odkażania gleb i  zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych” – dr hab. Czesław Ślusarski, Instytut Ogrodnictwa; „Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych” – dr hab. Tomasz Sosulski, SGGW w Warszawie; „Wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej” – dr Agnieszka Wolińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II; „Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki” – dr Magdalena Szczech, Instytut Ogrodnictwa.

Przeprowadzone szkolenie to cenna inicjatywa, pomagająca zwiększyć naszą świadomość ekologiczną oraz wiedzę o ekologicznych metodach uprawy. Tematyka ta jest bardzo bliska działkowcom i często podejmowana na łamach miesięcznika „działkowiec”. Nasi Czytelnicy dobrze wiedzą m.in. o walorach stosowania naturalnych metod nawożenia, kompostowania, upraw współrzędnych, nawozów zielonych, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie zdrowych, wolnych od skażeń plonów, a ogrody działkowe to znane i coraz bardziej doceniane oazy bioróżnorodności. Warto jednak nieustannie wzbogacać swoją wiedzę i zdobywać cenne inspiracje do wdrażania nowych, ekologicznych metod uprawy we własnym zakresie.

Kolejne szkolenia na temat ochrony żyzności gleb będą odbywały się w  Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w wybranych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Polski Związek Działkowców kieruje na poszczególne szkolenia instruktorów etatowych z OZ PZD, a także instruktorów społecznej służby instruktorskiej.

Sławomir Milewski, redakcja „działkowca”


Kącik ogrodniczy


Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce - 2019-04-24

 

 

Wiosną słońce staje się coraz częstszym gościem na działce, a budząca się do życia przyroda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Praca na działce, wśród śpiewu ptaków i roślinności to czysta przyjemność. Otaczająca nas przyroda to niestety nie tylko wschodzące kwiaty, pąki na drzewach, czy zielona trawa, ale także żyjące wokół nas organizmy. Niektóre z nich – tak jak np. kleszcze, mogą zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Bardzo ważnym jest, więc aby się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.


Lubimy dżdżownice ! - 2019-04-05

 

Obecność dżdżownic w ogrodzie, dobrze świadczy o żyzności gleb, która jest naturalnym siedliskiem tych pożytecznych organizmów. Preferują one gleby zasobne w substancję organiczną, która stanowi ich główne źródło pokarmu.

 

Dżdżownice poprawiają żyzność gleby poprzez mineralizację i humifikację materii organicznej.


Kompost po zimie - 2019-02-27

Nadchodzi wiosna i zaczynamy pierwsze prace w ogrodzie. Warto pamiętać również o kompostowniku. Po okresie zimy wymaga on odpowiedniej pielęgnacji.