Szkolenie na temat ochrony żyzności gleb


W dniu 25 września 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb. Było to pierwsze z  zapowiedzianych 12 szkoleń w ramach realizowanego w Instytucie Ogrodnictwa projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską. Informacja nt. tego projektu publikowana była m.in. w numerze 6’2018 „działkowca”.

W szkoleniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele redakcji „działkowca” – S. Milewski i E. Sikora oraz dr Hanna Legutowska z SGGW – wieloletnia współpracowniczka „działkowca” i autorka licznych publikacji nt. ekologicznych metod uprawy roślin.

Spotkanie otworzyła dr Beata Kowalska z Instytutu Ogrodnictwa – koordynator ww. projektu, która zwróciła m.in. uwagę na główny cel projektu, czyli edukację w zakresie ochrony żyzności gleb, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości gleb.

W trakcie szkolenia prezentowane były następujące tematy: „Korzystne i  niekorzystne mikroorganizmy glebowe” – dr hab. Urszula Smolińska, Instytut Ogrodnictwa; „Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb” – dr hab. Wojciech Stępień, SGGW w Warszawie; „Aktualne metody odkażania gleb i  zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych” – dr hab. Czesław Ślusarski, Instytut Ogrodnictwa; „Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych” – dr hab. Tomasz Sosulski, SGGW w Warszawie; „Wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej” – dr Agnieszka Wolińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II; „Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki” – dr Magdalena Szczech, Instytut Ogrodnictwa.

Przeprowadzone szkolenie to cenna inicjatywa, pomagająca zwiększyć naszą świadomość ekologiczną oraz wiedzę o ekologicznych metodach uprawy. Tematyka ta jest bardzo bliska działkowcom i często podejmowana na łamach miesięcznika „działkowiec”. Nasi Czytelnicy dobrze wiedzą m.in. o walorach stosowania naturalnych metod nawożenia, kompostowania, upraw współrzędnych, nawozów zielonych, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie zdrowych, wolnych od skażeń plonów, a ogrody działkowe to znane i coraz bardziej doceniane oazy bioróżnorodności. Warto jednak nieustannie wzbogacać swoją wiedzę i zdobywać cenne inspiracje do wdrażania nowych, ekologicznych metod uprawy we własnym zakresie.

Kolejne szkolenia na temat ochrony żyzności gleb będą odbywały się w  Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w wybranych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Polski Związek Działkowców kieruje na poszczególne szkolenia instruktorów etatowych z OZ PZD, a także instruktorów społecznej służby instruktorskiej.

Sławomir Milewski, redakcja „działkowca”


Kącik ogrodniczy


O świadomości znaczenia ogrodnictwa działkowego - 2019-01-11

Niebezpieczną tendencją i ogromnym zaniedbaniem jest przekształcanie ogrodów działkowych w przestrzenie rekreacyjne i całkowite zaniechanie upraw ogrodniczych. Przeniesienie życia towarzyskiego na teren ogrodów i wykorzystywanie działek w rodzinnych ogrodach działkowcach wyłącznie do celów rozrywkowych, znacznie obniża jakość spędzanego czasu w ogrodzie i wpływa niekorzystnie na relacje międzysąsiedzkie. Takie zubożenie funkcji ogrodu kłuci się z tradycją ogrodnictwa działkowego.


Ziołolecznictwo na działkach - 2019-01-10

ObrazRodzinne Ogrody Działkowe to wielka ziołowa apteka – takie są pierwsze wnioski z  badań etnobotanicznych w ogrodach w Słupsku, Ustce i Sławnie. W ROD  najchętniej uprawiane są takie gatunki, jak: żywokost, pierwiosnek lekarski, lebiodka majerankowa, malwa czarna, lubczyk, czosnek, czosnek niedźwiedzi, pysznogłówka.

 


Uwaga na rośliny inwazyjne! - 2018-12-04

Po raz kolejny Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) przekazała do różnych instytucji ulotki zawierające Kodeks dobrych praktyk w  ogrodnictwie wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Każdy działkowicz zna uprawiane na działce rośliny, ale nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że część z nich należy do roślin inwazyjnych, które wydostają się poza ogrodzenie ogrodu i ograniczają występowanie rodzimej flory.