Aktualności OZ PZD


Lęk o przyszłość ogrodów w liście Pani Janiny Tomkiewicz - 2013-11-08

"...pragnęłabym uprawiać działkę nadal dla zdrowia i poprawy skromnego budżetu rodzinnego" - pisze Janina Tomkiewicz -działkowiczka z Lublina


Działkowcy z ogrodu "Nasza Zdobycz" piszą do Premiera - 2013-11-08

"Rozczarowani jesteśmy obietnicami Pana Premiera i mamy nadzieje na przyspieszenie prac i zatwierdzenie ustawy projektu obywatelskiego w obiecanym terminie."


Prośba do Premiera Rządu RP - 2013-11-08

"Deklaracje jakie usłyszeliśmy sugerowały optymizm i dawały nadzieje, że projekt obywatelski stanie się dobrym prawem" czytamy w liście działkowców z Białej Podlaski


Apel o terminowe uchwalenie ustawy - 2013-11-08

"Awersja do kompromisów, opieszałość, sztuczne wydłużanie prac w prostej linii prowadzą do próżni prawnej dla ogrodów działkowych.." - pisze Grażyna Rojek z ROD "Kalina" w Lublinie


Niepokój działkowców z Zamościa o los nowej ustawy w liście do Premiera Donalda Tuska - 2013-11-06

"...prosimy Pana Premiera o zakończenie prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych a ustawę "uwłaszczeniową" można uchwalić w dalszym okresie czasu. Odwołujemy się tutaj do powagi stanowiska jakie Pan zajmuje i liczymy, że Pana obietnice składane członkom Krajowej Rady na czele z Prezesem E. Kondrackim nie będą tylko jednorazowym wyrazem sympatii do nas ale konkretnym działaniem w uchwalenie w ustawowym terminie nowej ustawy o ogrodach działkowych." -piszą działkowcy z ROD im. B. Leśmiana w Zamościu


Stanowisko uczestników poszerzonego Prezydium OZ PZD w Lublinie z dn. 30 października 2013 r. - 2013-11-06

             W dniu 30 października 2013 r. miało miejsce posiedzenie poszerzonego Prezydium OZ PZD w Lublinie. Na spotkaniu omówiono aktualny stan przebiegu prac nad ustawą o rod oraz poprawki wprowadzene przez Posłów PO do projektu obywatelskiego w odniesieniu do artukula 30 dotyczącego uwłaszenia działkowców.

Uczestnicy narady opracowali stanowisko poszerzonego Prezydium OZ PZD w Lublinie z dn. 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzonego do obywatelskiego projektu ustawy o rod art. 30 zawierającego koncepcję uwłaszczenia.


List lubelskich działkowców do Premiera Donalda Tuska - 2013-11-05

"Za chwilę minie 9 miesięcy przepychanek prawnych, które nadal wstrzymują bieg prac nad ustawą, a my Panie Premierze nie mamy już czasu.
Nie możemy zrozumieć dlaczego dąży Pan do uchwalenia zapisu nie zgodnego z prawem. Przecież ustawa przedstawiona przez milion polskich obywateli spełnia oczekiwania nas – działkowców i jest zgodna z naszą Konstytucją." - piszą w liście do Premiera lubelscy działkowcy 


Stanowisko uczestników narady działkowców lubelskich ogrodów podmiejskich - 2013-11-04

Ostatnie poprawki wprowadzone przez posłów Platformy Obywatelskiej dotyczące rzekomo powszechnego uwłaszczenia działkowców, stanowią realne zagrożenie dla przyszłości polskich ogrodów. Wprowadza on sztuczne podziały wśród użytkowników działek, dając możliwość uwłaszczenia jedynie nielicznym. Brak równych uprawnień działkowców czyni ten zapis niekonstytucyjnym, czego następstwem prawnym będzie ponowne zaskarżenie nowej już ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny wyrok, następne  komisje, podkomisje, niepotrzebnie wydane pieniądze podatników.


Zebranie przedstawicieli ogrodów Rejonu lubelskiego - 2013-10-31

           W dniu 31 października 2013 r.  w Okręgowym Zarządzie PZD w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami lubelskich ogrodów działkowych.

 

Zebranie zorganizowano w związku ze wstrzymaniem prac nad ustawą o rod, spowodowanym wprowadzeniem do Projektu Obywatelskiego zapisu art. 30 projektu ustawy o rod.


Lubelscy działkowcy są przeciwni zmianom w Projekcie Obywatelskim - 2013-10-31

"Takiego uwłaszenia wprowadzającego podziały między działkowców nie chcemy. Nie chcemy również, aby politycy wbrew woli działkowców wprowadzali zapisy, które nie zyskują akceptacji użytkowników działek." - pisze Jan Łaz z Lublina


Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.