Archiwum


Wiosenne pokazy cięcia drzew i krzewów w ROD - 2012-01-18

Zwracamy się do wszystkich Zarządów ROD z prośbą o współpracę w organizacji praktycznych pokazów cięcia drzew i krzewów dla działkowców.


Uchwała i Wytyczne odnośnie Walnych Zebrań w 2012 - 2012-01-03

 

Uchwała Nr 247/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 grudnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2012 r.

 


Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 2012-01-02

 

Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
 
W dniach 16 i 17 grudnia 2011 obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Celem statutowym Zjazdu było podsumowanie kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał. Przy 95% frekwencji 430 delegatów i wielu znamienitych gości dyskutowano także o sytuacji ruchu działkowego w Polsce, przyszłości Związku i działaniach, w jakie winni zaangażować się wszyscy działkowcy.

 


Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 2012-01-02

 

Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
 
W dniach 16 i 17 grudnia 2011 obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Celem statutowym Zjazdu było podsumowanie kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał. Przy 95% frekwencji 430 delegatów i wielu znamienitych gości dyskutowano także o sytuacji ruchu działkowego w Polsce, przyszłości Związku i działaniach, w jakie winni zaangażować się wszyscy działkowcy.

 


IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW - 2011-12-19

  

W dniach 16-17 grudnia 2011 r. w Warszawie odbył się
IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 
Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który powitał wszystkich Gości oraz Delegatów na IX Krajowy Zjazd PZD.  Podziękował delegatom i członkom ciał statutowych za ubiegłą kadencję, niezwykle owocną i merytoryczną pracę na IX Krajowym Zjeździe PZD.

 


II Kongres PZD - 2011-12-13

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców.
 
Zgodnie ze Statutem PZD gremium to jest zwoływane dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

II Kongres PZD - 2011-12-13

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców.
 
Zgodnie ze Statutem PZD gremium to jest zwoływane dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Kalendarz Biodynamiczny na 2012 rok - 2011-12-13

dr Hanna Legutowska
dr Jerzy Szymona
Janusz Wiland

Cena: 7,90 zł

Format A-5, oprawa klejona, 80 stron, kreda.
ISBN: 978-83-89615-89-3


Kim są polscy działkowcy ? - 2011-12-12

W dniu 3.02.2011 r. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 12/XX/2011 w sprawie przeprowadzania badania w Związku pod nazwą "Kim są polscy działkowcy w 2011 r." (Biuletyn Informacyjny PZD nr 2/2011).

Celem badania "Kim są polscy działkowcy" jest poznanie aktualnej struktury społecznej działkowców i roli działki rodzinnej w życiu członków PZD ...


Komunikat w sprawie zwolnień podatkowych - 2011-12-12

Przypominamy, iż na mocy art.12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, Polski Związek Działkowców jest zwolniony z  podatku rolnego z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów ROD.

Jednak, aby to zwolnienie obowiązywało od 1 stycznia 2012 roku, zarząd ROD, winien złożyć stosowny wniosek do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ...

 


Kącik ogrodniczy


Sposoby na mech - 2019-07-26

 

Przy słabo napowietrzonej glebie, zwłaszcza w miejscach zacienionych pojawiają się problemy z mchem. Widok trawnika, płytek chodnikowych czy kamieni porośniętych zieloną skorupą mszaków może obniżać estetykę ogrodu. Oto przykłady jaki sposób można poradzić sobie z uporczywie powracającym mchem.


Sztuka nawadniania upraw - 2019-07-15

 

Technika podlewania 

 

 

– Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny).

 

 

– Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby.

 

 

– Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody.

 

– Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.


Letnia pielęgnacja kompostu - 2019-06-28

 

Latem w kompostowniku szybko przybywa materii organicznej. Do kompostu systematycznie dodajemy skoszoną trawę, podsuszone chwasty, rozdrobnione gałązki z letniego cięcia drzew i organiczne resztki ze stołu tj. skorupki z jajek, fusy z kawy, herbaty czy obierki owoców i warzyw. Nie zapominajmy o tym, że kompost latem wymaga naszej szczególnej uwagi.