Archiwum


Odpowiedź na artykuł Pani Miry Suchodolskiej - 2012-06-19

 

         Po przeczytaniu artykułu redaktor Miry Suchodolskiej pt. „Związek Działkowców ma ludzi ze stali, czyli Zielona Rzeczpospolita za nasze pieniądze”, opublikowanego na stronie internetowej Dziennika Gazety Prawnej dnia 14.06.2012r. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Lublinie reprezentujący ponad trzydzieści tysięcy działkowców jest zaniepokojony i zdziwiony arogancją z jaką autorka odnosi się do ogrodnictwa działkowego w Polsce.
       Dziwi fakt, że na łamach tak poważnego dziennika tuż przed zbliżającym się terminem zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją ustawy z 08 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych, publikowany jest tak tendencyjny i nieobiektywny artykuł przedstawiający w negatywnym świetle działkowców i Związek.

 


Opinia Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie nt. publikacji Jaka Gądka dziennikarza portalu Onet.pl - 2012-06-19

         Na łamach portalu internetowego wiadomości.onet.pl dn. 10 czerwca 2012 r. został opublikowany artykuł zatytułowany „Trwające 31 lat panowanie króla „marchewki i pietruszki może się skończyć” autorstwa Jacka Gądka.

 

        Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu opinii publicznej w błąd poprzez publikowanie nieprawdziwych i tendencyjnych tekstów stawiających w złym świetle cały ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

 


Święto białopodlaskich działkowców - 2012-06-15

 

       Dnia 14 czerwca 2012 r. w Białej Podlaskiej na terenie ROD „Kolejarz” odbyło się uroczyste rozszerzone posiedzenie Prezydium OZ w Lublinie.
Tematem przewodnim posiedzenia był fakt uhonorowania Drzewka II Kongresu PZD – Platana klonolistnego.

 

         Uroczyście poświęcił drzewko oraz wygłosił słowo okolicznościowe
ks. Grzegorz Kozłowicz, wikariusz miejscowej parafii, który obok posługi kapłańskiej, uprawia wraz z matką działkę w ROD „Kolejarz” w Białej Podlaskiej.
 
" (...) Potrzeba dzisiaj aby działkowcy w duchu solidarności wspomagali się nawzajem jako wspólnota, która dobrze zna swoje obowiązki i prawa, przestrzega ich i broni. Szukanie właściwych rozwiązań gospodarczych powinno być naszym zadaniem. (…)
Potrzebne jest również dobre prawo, które gwarantuje istnienie i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Takim jest niewątpliwie ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, której w ostatnim czasie bronimy. I dobrze, że tak zdecydowanie bronimy, bo jest ona dorobkiem pokoleń działkowców. Działkowcy dobrze zasłużyli się polskiemu społeczeństwu i nie ma logicznego uzasadnienia do zmiany aktualnie obowiązującej ustawy.
Prawa można i należy zmieniać, ale zawsze tak, by przynosiło korzyść jego podmiotom, a nie własnym interesom - interesom nielicznych. (...)"

 LIST KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW DO ZARZĄDÓW I KOMISJI STATUTOWYCH W RODZINNY - 2012-06-01

Działkowcom grozi odebranie takich praw, jak:

- prawo użytkowania działki,

- prawo własności do naniesień i nasadzeń na działce,

- zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy - właściciela gruntu zajmowanego przez ogród,

- prawo do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne,

- prawa do odszkodowania za majątek na działce i do działki zamiennej przy likwidacji ogrodu.

            Ponadto wniosek rozpatrywany przez TK zmierza do likwidacji samorządu działkowców i podporządkowania ogrodów gminom.


List Krajowej Rady PZD do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz - 2012-06-01

Krajowa Rada PZD, jako prawny reprezentant ponadmilionowej rzeszy polskich działkowców, zwróciła się do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz w  sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w  postępowaniu dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


DZIAŁKOWCY! Walczcie o swoje prawa! Brońcie swojej ustawy! - 2012-06-01

Powinniśmy zrobić wszystko, aby przekonać sędziów do naszych racji. Obecnie to najlepszy sposób walki o prawa naszych rodzin! Musimy też mieć świadomość, co nas czeka w razie uchylenia ustawy.


Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim III Posiedzenia Krajowej Rady PZD - 2012-05-31

Uczestnicy II Posiedzenia Krajowej Rady PZD uzgodnili propozycje działań struktur Związku na najbliższe tygodnie. Zostały również ustalone  kierunki postępowania oraz konkretne zadania dla okręgów.


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami przyjętymi przez członków Krajowej Rady.


Apel Krajowej Rady PZD do wszystkich członków PZD - 2012-05-29

Wzywamy wszystkich działkowców, aby po raz kolejny zaangażowali się w  obronę dorobku naszych rodzin, chronionego zapisami ustawyo rodzinnych ogrodach działkowych. W debacie przed Trybunałem nie może zabraknąć wyraźnego głosu nas wszystkich. To o naszych prawach będą decydować sędziowie. To naszych rodzin dotyczyć będzie ich werdykt. Zróbmy wszystko, aby podejmując decyzję, mieli pełną świadomość społecznej wagi tego orzeczenia.

Nasze działki i ogrody są owocem ciężkiej pracy, jaką wkładamy w nie na co dzień.  Dzisiaj chce się to przekreślić jednym podpisem pod żądaniem uchylenia ustawy, która prawnie chroni owoce naszych starań. Dlatego musimy walczyć o ustawę do końca!


Naszym orężem niech będą listy, kartki i e-maile! Wysłane do Trybunału
z ogrodów z całej Polski, staną się najlepszym argumentem w walce o nasze prawa!


Tydzień protestu polskich działkowców - 2012-05-29

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców ogłasza w dniach 23 – 29 czerwca 2012 r. Tydzień Protestu Polskich Działkowców.


Porady Ogrodnicze


Co warto sprawdzić przed sezonem - 2023-02-28


Remanent w składziku nawozowym. Należy przejrzeć zapasy  i określić stan nawozów z poprzedniego sezonu. Możliwość ich bezpiecznego wykorzystania będzie zależeć od daty przydatności oraz zachowanej konsystencji. 


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-07-08

 Jak co miesiąc, w Radio Lublin w programie pn. „Dom i ogród”, przybliżę aktualne i ważne sposoby na zachowanie bujnej zieleni i piękna Państwa ogrodów. Tym razem dowiecie się Państwo jak przygotować ogród oraz rośliny tarasowe na czas urlopu.


Porady dla działkowców w Radio Lublin - 2022-06-10

 

To już kolejna audycja dla nowych działkowców na antenie Radio Lublin. W najbliższą sobotę (11 czerwca 2022 r.) po godzinie 11 rozpocznie się program pn. „Dom i ogród”.