Archiwum


Wiosenne pokazy cięcia drzew i krzewów w ROD - 2012-01-18

Zwracamy się do wszystkich Zarządów ROD z prośbą o współpracę w organizacji praktycznych pokazów cięcia drzew i krzewów dla działkowców.


Uchwała i Wytyczne odnośnie Walnych Zebrań w 2012 - 2012-01-03

 

Uchwała Nr 247/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 grudnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2012 r.

 


Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 2012-01-02

 

Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
 
W dniach 16 i 17 grudnia 2011 obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Celem statutowym Zjazdu było podsumowanie kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał. Przy 95% frekwencji 430 delegatów i wielu znamienitych gości dyskutowano także o sytuacji ruchu działkowego w Polsce, przyszłości Związku i działaniach, w jakie winni zaangażować się wszyscy działkowcy.

 


Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 2012-01-02

 

Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
 
W dniach 16 i 17 grudnia 2011 obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Celem statutowym Zjazdu było podsumowanie kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał. Przy 95% frekwencji 430 delegatów i wielu znamienitych gości dyskutowano także o sytuacji ruchu działkowego w Polsce, przyszłości Związku i działaniach, w jakie winni zaangażować się wszyscy działkowcy.

 


IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW - 2011-12-19

  

W dniach 16-17 grudnia 2011 r. w Warszawie odbył się
IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 
Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który powitał wszystkich Gości oraz Delegatów na IX Krajowy Zjazd PZD.  Podziękował delegatom i członkom ciał statutowych za ubiegłą kadencję, niezwykle owocną i merytoryczną pracę na IX Krajowym Zjeździe PZD.

 


II Kongres PZD - 2011-12-13

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców.
 
Zgodnie ze Statutem PZD gremium to jest zwoływane dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

II Kongres PZD - 2011-12-13

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców.
 
Zgodnie ze Statutem PZD gremium to jest zwoływane dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Kalendarz Biodynamiczny na 2012 rok - 2011-12-13

dr Hanna Legutowska
dr Jerzy Szymona
Janusz Wiland

Cena: 7,90 zł

Format A-5, oprawa klejona, 80 stron, kreda.
ISBN: 978-83-89615-89-3


Kim są polscy działkowcy ? - 2011-12-12

W dniu 3.02.2011 r. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 12/XX/2011 w sprawie przeprowadzania badania w Związku pod nazwą "Kim są polscy działkowcy w 2011 r." (Biuletyn Informacyjny PZD nr 2/2011).

Celem badania "Kim są polscy działkowcy" jest poznanie aktualnej struktury społecznej działkowców i roli działki rodzinnej w życiu członków PZD ...


Komunikat w sprawie zwolnień podatkowych - 2011-12-12

Przypominamy, iż na mocy art.12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, Polski Związek Działkowców jest zwolniony z  podatku rolnego z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów ROD.

Jednak, aby to zwolnienie obowiązywało od 1 stycznia 2012 roku, zarząd ROD, winien złożyć stosowny wniosek do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ...

 


Kącik ogrodniczy


Działkowa permakultura - 2019-12-09

 

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń premalulatury, biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.


Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 2019-10-18

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.


Pracowity wrzesień na działce - 2019-09-20

 

Wrzesień oznajmia wszystkim, że nadszedł koniec lata. W ogrodach wciąż dojrzewają pomidory, oberżyny i dynie. To czas zbirów i przetworów, ale i pierwszych prac, które wykonuje się z myślą o przyszłym sezonie.